Rozwiąż dyktando

Przez gęstą dżunglę.

pez gęstą dnglę pedzierał się, podrnik, ktry fotografował kangry.wieczorem zabłądził, ale poniewa był odwany, nie stracił da.gdy

kazał się, księyc, podrnik stalił prawidłowy kiernek marsz.