Rozwiąż dyktando

Uwaga!

waga! waga! peczytaj wanie!

zaowaj powagę! ja mwię powanie!

wązitka jest wstąka, szeroka jest wstęga,

nie grba jest ksiąka, grbaśna jest księga,

na łące są drki, w miasteczka są drogi,

stonoga ma nki, słonica ma nogi,

kozica ma rogi, koziołek ma rki,

to wielkie pierogi, to tycie pieroki,

po bieni wesoło biegają dwie anki,

staś wita kolegę, a jaś koleanki,

by zwayć coś dobe, niezbędna jest waga,

by mc być odwanym – konieczna odwaga,

śnieg pada i pada, wcią śniey i śniey,

i białym dywanem zalega i ley,

cienitka łodyka wśrd trawy się wspina,

a blszcz łodyga j sięga do komina!