Rozwiąż dyktando

już zima

zima pyszła w tym rok bardzo wcześnie. j w listopadzie prszył drobny śnieek. dzieci bardzo się, z tego powod cieszyły. wyciągnęły sanki, ływy i narty.

zjedały z grek, cały się, śniekami i ślizgały się, po lodzie. wszędzie słyać było piski i kyki.