Rozwiąż dyktando

Trudne wyrazy(rz,ż,ó,u,ch,h)

zaswka

mrwka

oinka

eka

maenie

onkile

arwka

ea

rw

zpa

nta

fjarka

borwka

ar

ęsy