Rozwiąż dyktando

"Chomiki na hamaku"

uśtały się, na amaku dwa ioczące omiki,

rupały okruy leba i krue erbatniki.

mówiły o mura cio, lecz troę je było słyać:
"ta jest jak kuarz z ogromnym brzuem!!

ta jak podua wypana puem!

ta jak rząszcz, rabąszcz, nie... yba mua!

to ipopotam, a, a bez ua!

ej! to jest ałka, a tam jest orze!

to... aftowana usteczka może?"

a! w jednej wili podmu wiury

et, za oryzont przegonił mury.