Nie-Boska komedia - Nie-Boska komedia – Zygmunt Krasiński – Opracowanie

Tytuł

= nie – boska – zwrócenie uwagi na ludzki czynnik dziejów. Odwołanie dzięki temu do prowidencjonalizmu, czyli idei historiozoficznej, której istotą było przeświadczenie, że Bóg co prawda pozostawił człowiekowi pewną swobodę działania, ale także wyznaczył jej granice.

Utwór jest swoistą analizą zakresu swobody działań ludzkich w dziejach, badaniem konsekwencji przekroczenia boskich zakazów i ograniczeń.

= wydarzenia toczą się przeciwko Bogu, ale również wbrew Jego woli. Rewolucjoniści niszczą ołtarze, burzą świątynie, odprawiają czarne msze. To wszystko jest sprzeczne z Bożą koncepcją zbawienia ludzkości, świadczy o kryzysie wiary w Boga wśród ludzi.

= stanowi nawiązanie do tytułu słynnego utworu Dantego Alighieri ,,Boska komedia”. Aluzję można rozumieć jako świadome odniesienie do uniwersalnych treści włoskiego dzieła. Komedia – utwór o pomyślnym zakończeniu (w obu dziełach dotyczy metafizycznego planu rzeczywistości). W znaczeniu metaforycznym oznacza przeciwieństwo treści i wymowy ,,Boskiej komedii”. Dramat ma być komedią ludzką, która przedstawia dzieje świata materialnego, w odróżnieniu od prezentacji zaświatów w średniowiecznym poemacie.

Geneza

Utwór powstał w 1833 roku. Dzieło Krasińskiego stanowi ocenę powstania listopadowego, w którym Zygmunt nie mógł wziąć udziału przez swojego ojca, który mu zabronił, gdyż sam potępiał je. Utworem Krasiński chciał usprawiedliwić swoje postępowanie jak i ojca.

Poezja według Krasińskiego

Według autora poezja jest potężnym narzędziem, które może służyć do oddziaływania na ludzi wpływać na bieg historii, ale także przekleństwem i piętnem, które niszczy życie ludzkie. Poeta fałszywy, którym był Henryk i jego sposób tworzenia przyczyniły się do zniszczenia własnego szczęścia i życia innych. W przypadku Marii i Orcia poezja jest siłą, która staje się nawet całym światem dla człowieka, tak jak dla chłopca niewidomego była wewnętrznym światem. Dlatego też ich poezja jest prawdziwa, szczera i błogosławiona. W przypadku Hrabi Henryka, który zgrzeszył pychą i egoizmem, nie może być poetą prawdziwym, ponieważ dar tworzenia to dar Boga i nie należy go marnować, ale za to trzeba żyć w zgodzie z ideami moralności.

Rewolucja według Krasińskiego

Według nie Krasiński odnosi się krytycznie. Jest to według niego działalność, w której zło walczy ze złem i zwycięża zło. Przedstawiona rewolucja nie przyczyni się do żadnej pozytywnej zmiany, ale przyniesie tylko niepotrzebny rozlew krwi. Utwór pokazuje więc jak nowe pokolenie zaprzepaszcza dotychczasowy dorobek ludzkości w tym starych pokoleń. Do rewolucjonistów należą chłopi, rzemieślnicy, robotnicy fabryczni, lokaje. Rewolucja przedstawiona w utworze jest powszechnym starciem przeciwko wyższym klasom, którym niższa warstwa społeczna musiała służyć przez wiele lat oraz przeciwko wszystkim dotychczasowym wartością: religii, filozofii, sztuce.

Prowidencjalizm

Przekonanie, według którego Bóg dał ludziom wolność postępowania, jednak z zachowaniem granic.

Czas i miejsce akcji

miejsce

Rozgrywa się w wielu miejscach m.in.: dom obłąkanych, cmentarz, obóz rewolucjonistów

Czas:

Trwa znacznie dłużej niż 24 godziny,

Gatunek – dramat romantyczny

Otwarta kompozycja

Fragmentaryczność akcji

Rozległy plan czasowo – przestrzenny/ zerwanie z zasadą trójjedności (czasu, miejsca, akcji)

Obecność scen zbiorowych = asceniczność dramatu

Synkretyzm rodzajowy epika, liryka, dramat

Zerwanie z zasadą decorum (stosowności) – w utworze pojawia się lud, używający języka typowego dla swojego stanu i słów wulgarnych; ukazane sceny śmierci i brutalne;

Kreacja bohatera głównego

Wprowadzenie na scenę duchów

Zerwanie z zasadą łańcucha przyczynowo – skutkowego

Budowa utworu

Na całość ,,Nie – boskiej komedii” składają się 4 części, z których każda jest poprzedzona epicko-lirycznym komentarzem (pisanym zrytmizowaną prozą) do wydarzeń opisanych w dramacie. Część I i II oraz III i IV tworzą dwie większe całości tematyczne: dramat rodzinny i dramat społeczny.

Kolejne części utworu stanowią kolejne epizody z życia głównego bohatera, nie zawsze wynikające jedne z drugich. Ponadto, co w szczególności widać w częściach III i IV, pojawiają się liczne epizody niezwiązane z akcją utworu, np.: sceny ukazujące poszczególne ,,kluby” rewolucyjne.

Cała szkoła w Twojej kieszeni

Sprawdź pozostałe wypracowania:

Język polski:

Geografia:

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Wykryto AdBlocka

Wykryto oprogramowanie od blokowania reklam. Aby korzystać z serwisu, prosimy o wyłączenie go.