Przekroczyć próg nadziei - Przekroczyć próg nadziei – Jan Paweł II – Streszczenie

,, Przekroczyć próg nadziei „- Jan Paweł II streszczenie

W książce ,, Przekroczyć próg nadziei „- Jan Paweł II udzielił odpowiedzi na pytania włoskiego dziennikarza Vittoria Messoriego.

1. Papież- wyzwanie i tajemnica.
Papież jest Głową Kościoła, Namiestnikiem Jezusa Chrystusa. Nazywają go Ojcem Świętym, ŚWIĄTOBLIWOŚCIĄ.

2. Modlić się- jak i dlaczego?
Modlitwa jest rozmową z Bogiem. Jest dziełem Jego chwały. Rozmowa ma wtedy głęboki sens, gdy prowadzi ją Duch święty.

3. Modlitwa Namiestnika Chrystusowego.
Papież modli się tak, jak mu Duch Święty pozwala. Przedmiotem modlitwy Papieża są problemy współczesnych ludzi, ich radości i smutki, problemy całego świata.

4. Czy Bóg naprawdę istnieje?
Każdy chrześcijanin wierzy, że Bóg naprawdę istnieje. Wiara jest Bożą łaską, jest darem.

5. Dowody na istnienie Boga: jeszcze aktualne?
Człowiek nie tylko poznaje barwy, kształty, przedmioty, ale wartości zmysłowe. Rozpoznaje wartości etyczne, kryteria dobra i zła. Cały świat jest obrazem Boga.

6. Ale dlaczego Bóg się ukrywa?
Bóg widoczny jest na ziemi w całym stworzeniu. Bóg objawił się w Jezusie Chrystusie. On naprawdę stał się człowiekiem, narodził się z Dziewicy.

7. Czy Jezus jest prawdziwie Synem Bożym?
Jezus Chrystus jest jedynym Pośrednikiem między Bogiem i ludźmi, ponieważ jest Bogiem- Człowiekiem. On żył, umarł, zmartwychwstał.

8. Bóg, który zbawia.
Historia zbawienia to najgłębszy sens tajemnicy odkupienia. Bóg był i jest stale obecny.

9. Zbawienie w centrum dziejów ludzkości
Historia zbawienia nie jest skomplikowana. Należy ją rozpatrywać na kanwie słów Chrystusa skierowanych do Nikodema ,,Bóg tak umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, ażeby człowiek nie zginął”.

10. Bóg jest Miłością, ale dlaczego tyle zła?
Bóg jest wszechmocny. Bóg jest Mądrością i Miłością. Dzieli los człowieka i uczestniczy w jego losie.

11. Bezsilność Boga…?
Całe swoje życie powinniśmy budować na prawdzie. Bóg jest po stronie cierpiących.

12. Co to znaczy zbawić?
Zbawić to znaczy wyzwolić od zła, zniewolenia, wyzysku, niesprawiedliwości.
Złem jest odrzucenie Boga przez człowieka.

13. Dlaczego tyle religii?
Pan Bóg dopuścił wiele religii, ale one wszystkie mają ,,wspólny trzon i wspólny korzeń”. Stosunek Kościoła do religii niechrześcijańskich określa Sobór Watykański II.

14. Budda?
Coraz więcej ludzi na zachodzie fascynuje się buddyzmem. Budda ma przeświadczenie, że świat jest zły, jest źródłem cierpienia dla człowieka. Żeby wyzwolić się od zła, trzeba wyzwolić się od tego świata.

15. Mahomet?
Kościół z szacunkiem patrzy na Mahometan. Każdy, kto czyta Koran szuka potwierdzenia Bożego Objawienia, ale Bóg Koranu jest tylko Majestatem.

16. Synagoga w Wadowicach.
Jan Paweł II wspomina tutaj szkołę podstawową w Wadowicach, do której uczęszczali żydowscy chłopcy. Papież wraca pamięcią do okresu pobytu w Krakowie. Na Kazimierzu było kilkadziesiąt synagog. Jako arcybiskup Krakowa spotykał się ze społecznością żydowską.
Przy okazji podróży apostolskich Papież spotyka się z przedstawicielami różnych wspólnot.

17. W trzecie tysiąclecie – jako mniejszość.
Papież wyjaśnia tą sprawę z punktu widzenia Ewangelii. ,,Nie bój się, mała trzódko, gdyż spodobało się Ojcu waszemu dać wam królestwo”.

18. Wyzwania nowej ewangelizacji.
Wezwanie do podjęcia nowej ewangelizacji powraca w Kościele na różne sposoby. Ewangelia podjęta przez Apostołów położyła fundamenty pod budowę gmachu Kościoła.

19. Młodzi: czy rzeczywiście nadzieja?
Papież zwraca uwagę, że współczesne pokolenie wzrasta w innych uwarunkowaniach. Nie ponosi doświadczeń z drugiej wojny światowej, nie pamięta zmagań z komunizmem. Żyje w wolności. Papież wypowiada piękne sowa, jak rozumie młodość.
W każdym momencie życia człowiek pragnie znajdować miłość. Młodzi powinni poznać, że mają żyć dla drugich i z drugimi, że życie ma sens, o ile staje się bezinteresownym darem.

20. Upadek komunizmu: dlaczego?
Bóg milczy, ale wszystko nam objawił. W Kościele kwitną ruchy i stowarzyszenia- to szukanie głosu Boga. Misja Kościoła bierze początek w Bogu. Sakramenty są działaniem Chrystusa w Duchu Świętym.

21. Czy tylko Kościół katolicki ma rację?
Nauka chrześcijańska o zbawieniu pochodzi od Boga. W Chrystusie Kościół jest katolicki, otwarty na dialog ze wszystkimi wyznawcami religii.
Kościół jest Komunią serc.

22. W poszukiwaniu utraconej jedności.
Sobór Watykański II otworzył drogę ekumeniczną. To, co nas łączy, jest większe od tego, co nas dzieli. Dialog ekumeniczny przynosi wiele owoców.

23. Dlaczego podzieleni?
Warunkiem ekumenizmu jest szacunek. Musi dawać świadectwo nadziei.

24. Kościół na Soborze.
Sobór Watykański II stał się zadaniem i wyzwaniem dla świata. Jan Paweł II uczestniczył w nim od początku do końca. Było to ,,seminarium Ducha Świętego”. to Duch Święty wskazuje drogę dla ludzi.

25. Sobór konieczny, choć inny.
Sobór Watykański II różnił się od poprzednich stylem. Było to wielkie otwarcie na dialog. prawda nie przyjmuje żadnych granic. Jest dla wszystkich i dla każdego.

26. Odnowa jakościowa chrześcijaństwa.
Światu potrzebna jest odnowa jakościowa. Ciągle w kościele brakuje kapłanów, za mało jest nowych powołań. Obok zakonów i zgromadzeń powstają instytuty świeckie. Ruchy te skupiają osoby konsekrowane.

27. Kiedy „świat” mówi nie.
Nasza wiara przez Sobór Watykański II została odnowiona i pogłębiona.
Siłą Kościoła są święci.

28. Życie wieczne: czy jeszcze istnieje?
Ostatecznie staniemy kiedyś przed Bogiem z całym swoim życiem. Odpowiemy za swoje uczynki. Będziemy sądzeni z czynów, słów oraz myśli.

29. Wierzyć: ale jaki z tego pożytek?
Wartości wiary nie da się wyjaśnić potrzebami ludzkiej moralności. Chrystus pragnie wiary od człowieka. Chce wzbudzać wiarę.

30. Ewangelia a prawa człowieka.
Prawa człowieka są zakorzenione w Bogu. Potwierdzeniem wszystkich praw jest Ewangelia.

31. W obronie każdego życia.
Prawo do życia jest podstawowym prawem człowieka. Jan Paweł II mówi, że Bóg na górze Synaj dał przykazanie ,,Nie zabijaj”.

32. Totus Tuus.

Jan Paweł II był z Maryją związany od lat, wspomina kalwaryjskie ścieżki i Jasna Górę. Maryja jest nową Ewą.

33. Kobieta.

Jan Paweł II nawiązuje do Osoby Maryi. Ona dla wszystkich powinna być wzorem godności i miłości.

34. Aby się nie lękać.

Wezwanie ,,Nie lękajcie się” każdy musi rozumieć w szerokim wymiarze. ,,Podjąć wymagania Ewangelii” to znaczy przyznać się do całego swojego człowieczeństwa.

35. Wejść w obszar Nadziei.

Warto wejść w obszar nadziei. Człowiek powinien w swoim sercu nosić i pielęgnować bojaźń Bożą.

Cała szkoła w Twojej kieszeni

Sprawdź pozostałe wypracowania:

Język polski:

Geografia:

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Wykryto AdBlocka

Wykryto oprogramowanie od blokowania reklam. Aby korzystać z serwisu, prosimy o wyłączenie go.