Dyktanda | Ortografia i Dyktando Online | Dyktanda.pl
facebook


wakacyjny mistrz ortografii

Rozwiąż dyktando

"Wynalazek Chińczyka"

Zasadził pewien ińczyk ry na pol. Codziennie pyodził doglądać swego dzieła. Pejął się bardzo z powod brak deszcz. Na dwoe panowała ssza, a ry nie rsł. Modlił się o lewny deszcz, ale nic to nie dawało. Postanowił zbdować deszczownię. Wziął do drewniany patykw, stalowy rr i zaczął cięko pracować. Po dw tygodnia skończył swoje dzieło, zadowolony romił mainę. Woda polała się na pole ry.

ińczyk cieszony dał się na zasłony odpoczynek do dom. Rano zało szybko branie i bty, i w ciąg minty był j na ryowym pol. Zawaył, e małe ziarenka ry zaczynają wsodzić. Po tygodni całe pole było pokryte ryem. Wynalazek ińczyka odni skces. Odtąd j nigdy nie brakowało wody na iński pola.