Dyktanda | Ortografia i Dyktando Online | Dyktanda.pl
facebook


wakacyjny mistrz ortografii

Rozwiąż dyktando

Podróż zuchwałej Hani

Pewnego palnego dnia maltka ania wybrała się' na wycieczkę do' las. Ów las był dy .Było w nim do dew, poniewaby i nie ścinały. ania zawayła do zwieąt,ktre te zawayły.To były łwie, borski,wiewirki i krliki. Na leśnym rnie były mrwki. A w powiet były mszki owocwki, tmiele i jaskłki. ania zawayła, e nie wzięła z dom prowiant. Ojejk! Kyknęła.

Będę mierać z głod. Mamsi! Ale ania była peraona. Pk, pk. Zaczął pkać dzięcioł w dzipli na dewie. - Nie bj się ani - zapkał. nas jest do pokarm. Mamy borwki,jagdki,jeyny,a nawet trskawki. siądź i spokj swoją maltką dszę. ani peszedł stra i znw była zwała i niczego się nie bała.