Dyktanda.pl | Ortografia i Dyktando Online | Zasady Pisowni

Rozwiąż dyktando

wyrazy z ż

łty, cać, pyjedać, ly, wask, baga, eby, mist, br, goki, mą, pejza, boskwinie, śnieka,beg,gara,wodomie, makija, otwoyć,poar, al,maenie, yczenie, pepirka,zegarmist,mawka, podrować, wątek, otwoyć, dry, mał, epa, pieniąek, elbieta, małgoata, odwil, naędzia, yto, je, waywa, oechy, wiegać, mędec, mroony,pasaer, ryce, kesło, al, maryna, ływy, pary,obwaanki, poeczka, aba, bkszpan, ganki,sierant,kalenda, re, mj, kesło,