facebook

Rozwiąż dyktando

Historia juhasa Henryka

istoria juasa enryka – imalajskiego boatera, urtownika oraz andlarza iacyntów i ortensji

Druannę obudził straszny ałas. isteryczny ejnał niczym uragan wdarł się do otelu ucząc wszystkim w głowie. Co to za oydny orror! Gorszy od uku wiatru alnego albo od urkotu elikoptera. ultaj, pies z uty rabiego ieronima skulił się na amaku za ałdą aczyków z ebanu. Śnił o ulaniu i asaniu po olu albo o ot dogu. Jego brat, armonijny art wolał omary i alibuty.

Cały ufiec umorystycznej aliny uwielbiał serek omogenizowany, erbatniki i erbatę z ibiskusa, pitą wielkimi austami. Wataa ien czyała i waała się czy weikuł z ordą azardzistów wyamuje na czas. Ale będzie armider, jeśli ta ołota poarata eblowaną ubę. Ale eca! Nie poaratała! ura! arówka się opłaciła, śpiewamy ymn! To wcale nie taki błay powód. A kto wymyśli zdanie za słowem alkool? Na to juas enryk nie wpadł.