facebook

Rozwiąż dyktando

Rolnik

Pewien rolnik miał onę, ktra odowała eę. Rorlnik alił się na nią, e nie mie, obodzić z takimi eczami.

Jednak rolnik tego poałował, bo jego ona dwa tygodnie pźniej zebrała pł tony ey.