Rozwiązujesz dyktando:

Błędy jezykowe

Popełnianie błędów językowych może wpłynąć na nasze życie. Zarówno błędy ortograficzne, gramatyczne czy stylistyczne, te w formie pisemnej czy w wypowiedziach mogą mieć swoje konsekwencje. W oczach innych możemy być odbierani jako mało poważni, mało wiarygodni, niekompetentni. Błędy w naszej pisowni powodują jej chaos, a w wielu przypadkach niezrozumienie, sprawiając, że treść staje się niejasna. Ośmieszamy tym swoją wypowiedź, a zarazem samych siebie. Odbiorca może poczuć się zdezorientowany i zniechęcony do kontynuowania rozmowy czy czytania napisanego przez nas tekstu. W szkole podstawowej popełnianie błędów językowych spowoduje otrzymywanie złych ocen i będzie wpływać na dalsze nasze życie. Nikt bowiem poważnie nie potraktuje podania do szkoły średniej, szkoły wyższej czy podania do pracy zawierającego błędy językowe. Wystrzeganie się ich sprawi również, że środowisko naszych rówieśników nie będzie miało powodu do ośmieszania nas i drwin pod naszym adresem. Dbajmy więc o czystość naszego języka.

Zaloguj się, aby rozwiązać dyktando