Historia

Historia jest jednym z przedmiotów, które towarzyszą uczniom przez niemal cały etap edukacji szkolnej. Nauka historii rozpoczyna się bowiem już w czwartej klasie szkoły podstawowej. Na początku uczniowie poznają elementy historii swojej rodziny i regionu, a także lokalne zabytki. Po nich przychodzi pora na symbole narodowe, najważniejsze święta i obiekty związane z naszą państwowością. Oczywiście historia to nie tylko miejsca i wydarzenia, ale przede wszystkim ludzie. Dlatego uczniowie już w czwartej klasie poznają sylwetki wybitnych Polek i Polaków: począwszy od Mieszka I i Dobrawy, poprzez królów z dynastii Piastów i Jagiellonów, a także królów elekcyjnych. W takim gronie nie mogło zabraknąć również Tadeusza Kościuszko czy Józefa Piłsudskiego. Ale uczniowie poznają nie tylko władców i przywódców. Układający program nauczania przedmiotu historia pamiętali również między innymi o rycerzu Zawiszy Czarnym, astronomie Mikołaju Koperniku, Marii Skłodowskiej-Curie czy papieżu Janie Pawle II.

Od piątej klasy szkoły podstawowej historia jako przedmiot zmienia swój charakter. Uczniowie rozpoczynają poznawanie dziejów całego świata w porządku chronologicznym. Począwszy od starożytnych cywilizacji z terenu Mezopotamii, Egiptu, Chin i Indii, aż po te nam najbliższe, z Grecji i Rzymu. Historia opisuje strukturę społeczeństw, systemy sprawowania władzy, osiągnięcia z dziedziny techniki, architektury, filozofii, sztuki. Mówi o religiach, z rozróżnieniem na politeistyczne i monoteistyczne.

Następnie na lekcjach uczniowie omawiają średniowiecze. Dowiadują się, jakie państwa widniały wówczas na mapie Europy i jak zmieniał się przebieg ich granic. Podręczniki opisują, jakie były relacje pomiędzy władzą cesarską a papieską. Przytaczana jest historia krucjat. Nie mogło zabraknąć także dwóch głównych stylów architektonicznych: romańskiego i gotyckiego, ze szczególnym uwzględnieniem cech, które je od siebie odróżniały. Na lekcjach dotyczących historii naszego kraju podkreślane jest znaczenie chrztu Polski, a także sytuacja wewnętrzna oraz relacje z sąsiadami za czasów panowania Piastów. W dalszej kolejności historia przypomina nam o czasach rozbicia dzielnicowego i o relacjach z Krzyżakami.

Po ponownym zjednoczeniu państwa polskiego, którego dokonał Władysław Łokietek, historia przypomina postać Kazimierza Wielkiego, czyli króla znanego z tego, że “zastał Polskę drewnianą, a zostawił murowaną”. W programie nauczania pojawiają się wątki związków Polski z Węgrami, a następnie unii polsko-litewskiej. Historia, jako przedmiot szkolny. wykracza też oczywiście poza Polskę Jagiellonów, a nawet poza Europę. Wszystko to za sprawą odkryć geograficznych, będących rezultatem wypraw Krzysztofa Kolumba, Ferdynanda Magellana czy Vasco da Gamy. Z kolei na europejskim podwórku pojawiają się wyprzedzające swoją epokę dzieła i odkrycia twórców epoki renesansu. Historia pamięta też o rozłamie w Kościele, dokonanym za sprawą Marcina Lutra i Jana Kalwina.

W dalszej kolejności uczniowie na lekcjach dowiadują się, jak przebiegał potop szwedzki. Poznają cechy charakterystyczne baroku i przykłady jego zastosowania w architekturze. Historia europejska to z kolei przykłady monarchii absolutnej (Francja) oraz monarchii parlamentarnej (Anglia). Na lekcjach dowiadujemy się także na temat walk o niepodległość Stanów Zjednoczonych oraz o tym, jaki był w nich udział Polaków. W naszej kwestii historii naszej ojczyzny warto znać wydarzenia związane z okresem panowania ostatnich królów, a także przebieg rozbiorów. Później na kartach podręcznika do historii pojawia się postać Napoleona i opisy powstań na ziemiach polskich.

Wreszcie chronologiczne relacjonowanie wydarzeń na przedmiocie historia dociera do początku XX wieku, w tym do przyczyn, przebiegu i skutków I wojny światowej. Po jej zakończeniu na mapę Europy wróciła Polska. Z odzyskaniem niepodległości wiązał się ogrom wyzwań, obejmujących politykę wewnętrzną, jak i zewnętrzną. Z dzisiejszej perspektywy historia różnie ocenia podejmowane wówczas decyzje i działania, co daje podstawy do ciekawych dyskusji. Niewątpliwie całe XX-lecie międzywojenne jest interesującym okresem w historii Polski i Europy. Kończy się oczywiście wraz z wybuchem II wojny światowej. Historia może tutaj przytaczać wydarzenia rozgrywające się na wielu frontach, w Europie, Afryce, a nawet na odległym Pacyfiku.

Program nauczania przedmiotu historia na sam koniec zostawia wydarzenia, które są nam najbliższe na osi czasu, czyli czas od zakończenia II wojny światowej. W przypadku Polski były to lata uzależnienia od ZSRR, czasy panowania komunistów, a w szerszym ujęciu – między innymi także okres zimnej wojny. Następnie dowiadujemy się o początkach Solidarności, o wprowadzeniu stanu wojennego, o obradach okrągłego stołu. Historia opisuje przemiany, jakie nastąpiły w Polsce, a także w innych krajach tzw. byłego bloku wschodniego, po 1989 roku. Treść podręczników sięga aż do wydarzeń z 1999 roku (wstąpienie Polski do NATO) oraz z 2004 roku (przystąpienie naszego kraju do Unii Europejskiej).

Ucząc się historii, czy to na etapie szkoły podstawowej czy średniej, dobrze jest sięgać do materiałów, które wyjaśnią przebieg najważniejszych wydarzeń i pozwolą usystematyzować wiedzę. Właśnie takie wsparcie znajdziesz w aplikacji ZDAY, gdzie doświadczeni nauczyciele przekazują swoją wiedzę w sposób prosty i zrozumiały dla każdego, bez nadmiernego wdawania się w szczegóły. Opracowania tekstowe i lekcje wideo w aplikacji ZDAY są właśnie tym, czego potrzebujesz, aby historia przestała być zagmatwana.

Zobacz też inne przedmioty

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Wykryto AdBlocka

Wykryto oprogramowanie od blokowania reklam. Aby korzystać z serwisu, prosimy o wyłączenie go.