Przyimki angielski

Chcesz się mniej uczyć i więcej rozumieć?
Zamień czytanie na oglądanie!
Kliknij Player materiału wideo na temat: Przyimki angielski, kliknij aby zobaczyć materiał i ucz się szybciej!

Co to jest przyimek?Przyimek to tłumacząc na język angielski ‘preposition’ /ˌprep.əˈzɪʃ.ən/. Słowo to jest rzeczownikiem policzalnym o liczbie mnogiej ‘prepositions’. Według ujęcia gramatycznego jest to słowo, które jest używane przed rzeczownikiem, frazą rzeczownikową lub zaimkiem, który łączy je z innym słowem. Zazwyczaj używamy przyimków, aby pokazać związek w czasie lub przestrzeni, lub logiczny związek pomiędzy dwiema lub więcej osobami, miejscami lub rzeczami. Po przyimkach najczęściej występuje fraza rzeczownikowa lub zaimek jak na przykład w zdaniu:- I saw him driving DOWN the road. (Widziałem, jak jechał drogą.) 
– W języku angielskim jest ponad 100 przyimków, a najczęściej używanymi są przyimki jednowyrazowe:
at / for / by / with / against / towards. 
– Istnieją jednak przyimki dwuwyrazowe: apart from / because of / due to / away from / next to;
a nawet trzywyrazowe: on top of / in front of / by means of / in spite of.Funkcja w zdaniuPrzyimki zwykle poprzedzają zaimki lub rzeczowniki, jak w przykładzie:- I will be waiting for you at the bus stop. (Będę czekać na Ciebie na przystanku autbusowym.)
Przyimki poprzedzają również czasowniki, w takim wypadku czasownik nie przyjmuje formy odmienionej względem osoby lub czasu, lecz stanie się rzeczownikiem odczasownikowym (gerund), lub prościej – dopisuje mu się końcówkę ‘-ing’, jak w przykładzie:
– I have lost weight by eating less food and exercising more often. (Schudłam/schudłem jedząc mniej i częściej ćwicząc.)
Przyimki również mogą występować w zdaniu nie poprzedzając ani rzeczownika, ani zaimka, ani czasownika. W takim wypadku przyimki pełnią rolę przysłówka, jak w:
– Have you heard this before? (Czy słyszałeś to już wcześniej?) -> Dla jasności, w tym przykładzie przyimkiem jest słowo ‘before’; jak widać nie poprzedza ono żadnego innego słowa, a więc pełni funkcję przysłówka.
Na ogół, gdy już umieszcza się przyimki na końcu zdania to:
– na końcu pytań: Who are you staring at? (Na kogo się gapisz?);
– w zdaniu względnie złożonym (relative clause)– czyli w zdaniu podrzędnie złożonym, zawierającym dodatkową informację na temat danej osoby, czasu, rzeczy lub miejsca: Anna is the girl I used to share a flat with. (Anna to dziewczyna, z którą dzieliłam mieszkanie.).UżyciePrzyimki wskazują na relację pomiędzy częściami zdania i wykazują:- miejsce: This is my pen, the one that is IN your hand! (To mój długopis, ten który jest W Twojej dłoni.) -> miejscem, w którym rzeczownik, czyli dana rzecz się znajduje jest ‘Twoja dłoń’;
– ruch: Go ALONG the station and then ACROSS the bridge. (Idź WZDŁUŻ stacji, a następnie przejdź PRZEZ most.) – ruchem tutaj jest pójście wzdłuż stacji a potem przez most; ruch tutaj to nie bezpośrednio czasownik, ale czasownik połączony z przyimkem ‘to go along’ i ‘to go across’;
– czas: DURING the summer I feel alive. (PODCZAS lata czuję, że żyję);
– środek: Contact us BY email or BY phone, but bear in mind that we are not available all the time. (Skontaktuj się z nami PRZEZ e-mail lub telefon, ale pamiętaj, że nie jesteśmy dostępni przez cały czas.) -> środkiem do wykonania danej czynności jest e-mail lub telefon i ‘by’ to wyraża;
– rzecz, którą coś można wykonać (taki instrument dla muzyka na przykład): You ought to write your end of the school exam WITH a black pen. (Egzamin kończący szkołę powinniście pisać czarnym długopisem.) -> należy tu zwrócić uwagę, że takiego przyimka nie tłumaczy się bezpośrednio jako ‘z długopisem’ lecz w tłumaczeniu na język polski przyimek ten całkowicie znika ze zdania;
– cel: This compelling perfume was made FOR Parisian housewives. (Te zniewalające perfumy zostały wykonane DLA paryskich gospodyń domowych.) -> jaki jest cel wykonania ‘tych paryskich perfum’? a no taki, żeby spryskiwały się nimi ‘paryskie gospodynie domowe’.To co najważniejsze i tłuczone na kursach i w szkołach, czyli przyimki miejscaPrzyimki miejsca określają GDZIE osoba, zwierzę lub rzecz mają jakiś związek z czynnością lub inną rzeczą, osobą i zwierzęciem jak w przykładzie:
IN (W): They keys are IN the purse. (Klucze są W torebce.)
AT (NA/PRZY/W) – używane jest ono, by wskazać dokładną pozycję danej rzeczy, osoby, zwierzęcia: You can sit at a window table. (Możecie zająć miejsce przy oknie.)
IN i AT można używać wraz z rzeczownikami określającymi budynki, lecz nie są one swoimi synonimami, nie znaczą tego samego:- I am at the theatre. (Jestem w tetarze.) -> w takim znaczeniu, że oglądam, lub zamierzam oglądnąć spektakl;
– I am waiting for Tomasz in the theatre. (Czekam na Tomka w teatrze.) -> jestem w kinie, fizycznie i czekam na Tomka, ale niekoniecznie oglądam spektakl, po prostu tam jestem. 
– ON (NA): The hospital is on the left. (Szpital jest na lewo.) 
– UNDER (POD): The cat is hiding UNDER the couch and it thinks that no one knows it. (Kot ukrywa się pod kanapą I myśli, że nikt o tym nie wie.) 
– BELOW (POD): BELOW the stairs is where Harry Potter used to live. (Poniżej schodów znajduje się miejsce, w którym mieszkał Harry Potter.) 
– OVER (NAD – jest to pozycja bezpośrednio nad): Somewhere OVER the rainbow bluebirds fly. (Gdzieś nad tęczą latają drozdy.) -> jest to fragment z piosenki ‘Somewhere Over the Rainbow’ z musicalu „Czarnoksiężnik z krainy Oz” z 1939 roku, dlatego przypadek OVER łatwo spamiętać.
–  ABOVE (PONAD/NAD – jest to pozycja nad, lecz nie bezpośrednio nad): In this high-rise building, the dentist is located fifteen floors above the barber shop. (W tym wieżowcu dentysta jest zlokalizowany piętnaście pięter nad barberem.)
–  ON TOP OF (NA SZCZYCIE CZEGOŚ): My bag is on the top of the luggage. (Moja torba jest na górze bagażu.) 
– NEXT TO (OBOK): The primary school I used to go to is NEXT TO the old vodka parlour. (Szkoła podstawowa do której chodziłam jest OBOK starej pijalni wódki.) ‘Next to’ może być używane naprzemiennie z BESIDE, BY i wtedy oznacza, że dana rzecz jest blisko, lub może też mieć swój zamiennik w NEAR co oznacza już ‘nie tak daleko od’.
–  NEAR zazwyczaj odnosi się do zlokalizowania miast i wsi niż do określonych rzeczy. Zatem powyższe zdanie mogłoby wyglądać:
– The primary school I used to go to is BESIDE the old vodka parlour.
– The primary school I used to go to is BY the old vodka parlour. 
– IN FRONT OF (PRZED) – co nie oznacza ‘na przeciw’: Joanne always sits in front of Jane. (Joanna zawsze siedzi przed Jane.) 
– OPPOSITE (NA WPROST) – co nie oznacza ‘przed’: The toilet is situated opposite the kitchen.( Ubikacja jest usytuowana na wprost kuchni.) 
– BETWEEN (POMIĘDZY) – co oznacza być usytuowanym/ną z jedną lub więcej rzeczami obok z dwóch stron: Someone parked a car between a police station and a bank. (Ktoś zaparkował samochód między posterunkiem policji a bankiem.)
–  AMONG (WŚRÓD) – co oznacza być usytuowanym/ą pomiędzy grupą ludzi lub rzeczy: There is a traitor among us. (Wśród nas jest zdrajca.)Przyimki czasuW języku angielskim przyimki czasu wprowadzają informację o zmianie położenia przedmiotu, rzeczy lub osoby względem czasu. Są to:
AT (O) – używane, by wprowadzić określony czas/godzinę: The match starts AT five o’clock. (Mecz rozpoczyna się O godzinie piątej.)
IN (O) – używane by zaznaczyć określony przedział czasu/wiek/miesiąc/sezon/rok: I like waking up IN the morning when there is no traffic on the streets. (Lubię budzić się rano, kiedy na ulicach nie ma ruchu.) – warto tu zwrócić uwagę, że ‘in’ nie jest tutaj tłumaczone na język polski, często tak się dzieje. ON (W) – używane, by wyrazić dni oraz specjalne/świąteczne dni i część dnia: ON Thursdays I go jogging. (W czwartki uprawiam jogging.)
Są jednak niektóre w

Sprawdź również:

Dodaj komentarz jako pierwszy!

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Wykryto AdBlocka

Wykryto oprogramowanie od blokowania reklam. Aby korzystać z serwisu, prosimy o wyłączenie go.