Baner-og-lny-306x810-1-min

Present perfect continuous

Present Perfect Continuous. Dzisiaj zajmiemy się dosyć skomplikowanym czasem używanym w języku angielskim, mowa tu o Present Perfect Continuous, który jest swego rodzaju połączeniem czasów Present Perfect Simple i Present Continuous. Liczę, że po przeczytaniu tego tekstu wszystkie wasze wątpliwości związane z tym zagadnieniem zostaną rozwiane. Pamiętajcie jednak, że zapoznanie się z teorią to nie wszystko, ponieważ potrzebna jest też praktyka, dużo praktyki.
ZastosowanieCzas Present Perfect Continuous jest używany, kiedy np.: mówimy o czynnościach i wydarzeniach, które zaczęły się w przeszłości i ciągle mają miejsce w teraźniejszości, trwają do teraz. Należy jednak pamiętać, że w przypadku tego zastosowania Present Perfect Continuous skupiamy się na samej czynności, a nie na jej skutkach. Elementem, dzięki któremu można rozpoznać czas Present Perfect Continuous są wyrazy since i for, które są charakterystyczne również dla czasu Present Perfect Simple. Since wskazuje na na moment, w którym dana czynność się zaczęła. Przykładowe zastosowanie since:
– She has lived here since 2016, czyli: ona mieszka tutaj od 2016. For natomiast odwołuje się do konkretnego wycinka czasu w przeszłości. Przykładowe zdanie: – He has been working on the project for three years, czyli: on pracuje nad tym projektem od trzech lat.Przykładem występowania zdań w czasie Present Perfect Continuous w wyżej wymienionej sytuacji są np.:
– I have been playing with my sister all day.
Tłumaczenie:
– Przez cały dzień bawię się z moją siostrą.
– We have been trying to find the missing cat since last Monday.
Tłumaczenie:
– Od zeszłego poniedziałku próbujemy znaleźć zaginionego kota.
– We have been doing our workout since morning.
Tłumaczenie:
– Ćwiczymy od rana.
– He has been looking for Christmas present for his girlfriend for months.
Tłumaczenie:
– Od miesięcy szuka świątecznego prezentu dla swojej dziewczyny.
– I have been baking a chocolate cake for two hours.
Tłumaczenie:
– Od dwóch godzin piekę ciasto czekoladowe.
Present Perfect Continuous używamy również, kiedy chcemy podkreślić długość trwania danej czynności. Przykładem użycia Present Perfect Continuous w takiej sytuacji w zdaniach są np.:- I have been waiting for my dinner for one hour.
Tłumaczenie:
– Na swój obiad czekam jedną godzinę.
– She has been sleeping for over ten hours now.
Tłumaczenie:
– Ona śpi już od ponad 10 godzin.
– We have been waiting for the Math tests results for three weeks.
Tłumaczenie:
– Na wyniki egzaminów czekamy dwa tygodnie.
– I have been studying all week.
Tłumaczenie:
– Uczę się cały tydzień.
– I have been running for an hour.
Tłumaczenie:
– Od godziny biegam.
Czasu Present Perfect Continuous używamy też, kiedy mówimy o zdarzeniach, trwających przez pewien czas, których skutki są widoczne obecnie, i które jeszcze się nie skończyły lub zakończyły się bardzo niedawno. W takich zdaniach nie podajemy dokładnie momentu rozpoczęcia danej czynności. Przykładem takich zdań z zastosowaniem Present Perfect Continuous są zdania:- I have been cleaning my room for hours. I am exhausted.
Tłumaczenie:
– Od wielu godzin sprzątam swój pokój. Jestem wykończony/wykończona.
– I have been working in the garden. My hands are very dirty!
Tłumaczenie:
– Pracuję w ogrodzie. Moje ręce są bardzo brudne!
– My towel is wet! I am sure that my sister has been using it!
Tłumaczenie:
– Mój ręcznik jest mokry! Jestem pewna/pewien, że moja siostra go używała!
– Your parents are very angry with you. You haven’t been listening to them at all.
Tłumaczenie:
– Rodzice są na ciebie bardzo źli. W ogóle ich nie słuchasz.Recently i latelyW Present Perfect Continuous często występują dwa słowa, które określają czas: recently i lately. Oba określenia są dla siebie synonimami, które po przetłumaczeniu na język polski znaczą tyle, co „ostatnimi czasy”, „ostatnio”. Ich zastosowanie sugeruje, że przykładowa czynność albo powtarzała się, albo nieprzerwanie trwa od jakiegoś czasu. Słówka recently i lately można użyć we wszystkich typach zdań: twierdzących, pytających i przeczących. Należy jednak pamiętać, że stawiamy je na końcu lub na początku zdania. Przykłady zdań z czasie Present Perfect Continuous z użyciem słówek recently i lately:
– Recently, my mom has been spending a lot of time at work.
Tłumaczenie:
– Moja mama ostatnio spędza dużo czasu w pracy.
– She hasn’t been visiting her grandparents lately.
Tłumaczenie:
– Ostatnimi czasy nie odwiedza swoich dziadków.
– Have they been talking to our teacher recently?
Tłumaczenie:
– Czy oni ostatnio rozmawiali z naszym nauczycielem?
– I haven’t been reading very often lately.
Tłumaczenie:
– Nie czytam ostatnio bardzo często.
Since when i how longDla czasu Present Perfect Continuous charakterystyczne jest także zaczynanie zdania pytającego wyrażeniem how long i since when. Przykład użycia w zdaniach pytających podanych wyżej określeń:
–  How long have you been waiting for your mum?
Tłumaczenie:
– Jak długo czekasz na mamę?
– How long have they been playing basketball?
Tłumaczenie:
– Jak długo oni grają w koszykówkę?
– Since when have they been living here?
Tłumaczenie:
– Od jak dawna oni tu mieszkają?
– Since when has he been the manager in this company?
Tłumaczenie:
– Od kiedy on jest menadżerem w tej firmie?
Budowa Zdania twierdzące
Present Perfect Continuous jest czasem złożonym, lecz wbrew pozorom łatwo można go opanować. Zdanie twierdzące w Present Perfect Continuous składa się z następujących elementów:
– podmiot+ have lub has+ been+ czasownik z końcówką -ing. Dlaczego have lub has? To bardzo proste. Wyrazu have używamy, kiedy nasz podmiot jest w pierwszej i drugie osobie liczby pojedynczej (I, you) oraz kiedy podmiot jest w liczbie mnogiej (we, you, they). Wyrazu has używamy, kiedy podmiot w zdaniu jest w osobie trzeciej liczby pojedynczej (she, he, it). Przykładowe zdanie twierdzące:-  I have been learning all day.
Tłumaczenie:
– Uczę się cały dzień. Zdania przeczące
Natomiast w zdaniu przeczącym do operatora have/has wystarczy dodać not. Zdanie przeczące w czasie Present Perfect Continuous składa się z następujących elementów: – podmiot+ haven’t (have not) lub hasn’t (has not)+ been+ czasownik z końcówką -ing.Przykładowe zdanie przeczące:- I haven’t been learning all day.
Tłumaczenie:
– Ja się nie uczę cały dzień.Pytania:Pytania w czasie Present Perfect Continuous budujemy w następujący sposób: have lub has+ podmiot+ been+ czasownik z końcówką -ing. Przykładowe zdanie pytające:
–  Have you been learning all day?
Tłumaczenie:
– Czy uczysz się cały dzień?
W przypadku kiedy chcemy nasze pytanie ogólne zamienić w pytanie szczegółowe (o podmiot, miejsce, czas itp.), wystarczy przed have lub has wstawić zaimki pytające, np.: how long, since when. Przykładowe zdanie:-  How long have you been learning.
Tłumaczenie:
– Od jak dawna się uczysz?Zastosowanie w życiu codziennym
Teraz spróbuję pokazać Wam zastosowanie dla czasu Present Perfect Continuous w życiu codziennym i w sytuacjach z nim związanych. Pomyśl sobie, że ostatnio przeczytałeś/przeczytałaś ciekawą książkę, którą chcesz polecić swojej przyjaciółce, która mieszka w Anglii. Nie użyjesz tutaj definitywnie czasu Past Simple, ponieważ oprócz czynności wykonanej w przeszłości, jest to także swego rodzaju doświadczenie, którym chcesz się podzielić teraz. Poza tym ty jeszcze nie skończyłeś/ skończyłaś jej czytać, a więc podana czynność ma widoczny związek z teraźniejszością, a czas Past Simple, jak wiecie, odnosi si

Baner-og-lny-306x810-1-min

Sprawdź również:

Dodaj komentarz jako pierwszy!