Rozwiązujesz dyktando:

ukształtowanie powierzchni Polski

Obszary nizinne obejmują środkową i północną Polskę. Ukształtowanie powierzchni tych obszarów jest mało urozmaicone, zwłaszcza wtedy gdy porównamy je z terenami górskimi oraz wyżynami.Na obszarach równinnych występują tylko mniejsze pagórki. Są one porośnięte lasami z rozłożystymi sosnami, bukami oraz przeróżnymi krzakami. Wśród wzgórz i lasów można spotkać różnej wielkości jeziora. Jest to na przykład jezioro Zegrzyńskie, Sulejowskie i Turawskie. Znajduje się tam kilka dolin na przykład dolina Biebrzy, Bugu i Wieprza. Odmienny od równinnego jest krajobraz górski. Wygląd gór zależy od pogody i pór roku. Lata są tam krótkie, zimy długie oraz mroźne. Występuje tam duża ilość opadów i olbrzymia pochyłość zboczy. Przyczynia się to do utrudnionego przemierzania szlaków turystycznych.

Zaloguj się, aby rozwiązać dyktando