Rozwiązujesz dyktando:

Historia Hioba

Hiob jest głównym bohaterem „Księgi Hioba”. Ma siedmiu synów i trzy córki. Był bardzo majętnym człowiekiem, ale żył zgodnie z przykazaniami Bożymi. Hiob był bowiem bardzo pobożnym, sprawiedliwym i dobrym człowiekiem. Pomimo tego, szatan twierdził, że jego silna wiara jest spowodowana posiadaniem wielkiego majątku. Bóg wiedział, że Hiob jest mu oddany i wierny, nie tylko ze względu na bogactwa, jakimi go obdarzył, ale mimo to wystawił go na próbę. Diabeł odebrał mu bogactwa. Jednak posunął się tak daleko, że Hiob stracił swoje dzieci. Pan podziemi był pewien, że po jego wszystkich działaniach wierny odwróci się od króla niebios. Ten jednak dalej dawał świadectwo swoich wyznań. Uważał, że Bóg wybrał mu taki los, więc się z nim godził. Bliscy bohatera, starali się mu przekazać, że Ojciec zsyła nam dary takie, na jakie zasługujemy, jest sprawiedliwy. Hiob wiedział, że żył zgodnie z przykazaniami oraz zasadami, oddawał się woli Bożej. Widząc to król Nieba i Ziemi, postanowił zakończyć jego próbę, przywrócił mu wszystkie dobra. Hiob jest przykładem człowieka bezgranicznie oddanego Panu. Prezentuje wielką wiarę i nadzieję. Przede wszystkim udowodnił szatanowi, że w życiu nie chodzi tylko o dobra materialne, ale też o wartości, którymi się kierujemy.

Zaloguj się, aby rozwiązać dyktando