Rozwiązujesz dyktando:

Przedmioty szkolne – matematyka

Doszły mnie ostatnio słuchy od wujka, że matematyka jest królową nauk. Toteż zaczęłam rozważać tę odważną tezę. Uważnie przyjrzałam się wszystkim aspektom: w matematyce występuje dużo różnych pierwiastków i wzorów np. na pola trójkątów równo i różnobocznych, równoległoboków, rombów, a nawet i wycinków kół o dziwnych rozmiarach. Jednakże jej podstawą jest tabliczka mnożenia, a już mistrzom znane wzory skróconego mnożenia mają swój udział w mnóstwach zadań. Są też funkcje trygonometryczne i układy współrzędnych, ale najtrudniejsze wydają się iksy w równaniach algebraicznych. Każdy wynik ma nazwę: suma, różnica, iloraz czy iloczyn, jednakże to tylko pół z poznawanych. Biorąc pod uwagę wszystkie te fakty, wnioskuję, iż matematyka to trudny orzech do zgryzienia, ale jeśli będziemy wykonywać wszystkie zadania rzetelnie, jest do nauczenia. Summa summarum muszę przyznać słuszność wujowi, ponieważ królową nauk faktycznie jest matematyka.

Zaloguj się, aby rozwiązać dyktando