Rozwiązujesz dyktando:

W kopalni węgla i ogródek

Górnicy ciężko pracują. Codziennie wczesnym rankiem zjeżdżają windą w dół kopalni. Zabierają ze sobą lampy, narzędzia i coś do jedzenia. W ciemności kują kilofem twardą węglową ścianę, wiercą otwory do założenia środków wybuchowych, potem czekają na wybuch. Muszą być ostrożni, ciągle pamiętając o grożącym niebezpieczeństwie. Grzegorz i Małgorzata mają swoje grządki w ogródku koło domu. Ogródek otoczony jest krzakami agrestu. Na grządce Małgorzaty rosną różnobarwne kwiaty. Grządka Grzesia wygląda nieco inaczej. Grzegorz posiał na swoim kawałku rzodkiewki, ogórki i trochę innych warzyw.

Zaloguj się, aby rozwiązać dyktando