Rozwiązujesz dyktando:

Słownictwo szkolne

Na pewno każdy nas zetknął się kiedyś z jakimś słówkiem, lub nawet potężnym słowem, i nie wiedział, jak napisać lub co ono oznacza. W szkole nie tylko na polskim stykamy się z trudnym słownictwem.
Na chemii na przykład padają takie nazwy, jak: alkohol, węglowodór, glukoza, fruktoza, sacharoza czy higroskopijność.
Podczas lekcji historii zetknąć się można z husarią, Holokaustem, Apartheidem, popkulturą. Padają też takie imiona, jak Hieronim, Danuta czy Józef. Uczymy się wtedy o ówczesnych herosach.
Na godzinie wychowawczej prowadzone są rozmowy o zachowaniu i wychowaniu. Wychowawca może też wpisywać uwagi i udzielać nagany.
Na fizyce można korzystać z kalkulatora, a na matematyce wręcz przeciwnie.

Czasami można się pogubić w tych wszystkich słówkach, ale należy się uczyć.

Zaloguj się, aby rozwiązać dyktando