Rozwiązujesz dyktando:

Gąbki-wiedza biologiczna

Ciocia Honorata późno wieczorem czytała mi książkę o gąbkach. Gąbki to zwierzęta beztkankowe. Prowadzą osiadły tryb życia, a ich ciało składa się z kilkunastu typów komórek, zróżnicowanych pod względem budowy i przeznaczenia, gdyż każda z nich pełni różnorodne funkcje. Ściana ciała zbudowana jest z dwóch warstw komórek, między którymi znajduje się mezohyl. Wewnątrz są choanocyty, które są wyposażone w wici, których ruch umożliwia przepływ wody przez ciało gąbki i wychwytanie pokarmu. Gąbki rozmnażają się bezpłciowo i płciowo. Ich gamety powstają z archeocytów. Gąbki przechodzą rozwój złożony, ponieważ w ich stadium występuje larwa. Jest ona urzęsiona. Cecha odróżniająca te zwierzęta od innych to między innymi brak otworu gębowego. Słuchając uważnie i ucząc się o tych stworzeniach żwawo uzyskałam energię i położyłam się na hamak. Wyobrażałam sobie, że jestem w morzu, w strefie przybrzeżnej i mam możliwość na żywo oglądać gąbki zbudowane z krzemionki. Niestety to tylko mrzonki, czyli marzenia, które są niemożliwe do spełnienia.

Zaloguj się, aby rozwiązać dyktando