Rozwiązujesz dyktando:

Choleryczny Historyk

Chociaż hoży historyk Hubert Kucharski nie uczy nas już rok, nadal chce wywierać niesłychany wpływ na naszą przeinteligentną klasę. Niestety – ku naszemu niezadowoleniu – to wujek mojego przesympatycznego kolegi Łukasza. Pan Hubert próbuje zadawać przeokrutnie wielkie partie materiału do przerobienia. Jego ukochanym tematem są rządy Henryka III Walezego. Często każe nam pisać, że rządy Henryka III w Polsce i na Litwie były krótkie, ale wywarły duży wpływ na przyszły kształt ustrojowy Rzeczypospolitej. Opracowane przez Sejm podczas bezkrólewia artykuły henrykowskie formalnie zmieniły państwo w monarchię elekcyjną. Co ciekawe, historyk Hubert wyartykułował nam, iż w artykułach Henrykowskich znaleziono pierwsze polskie zdanie: „Daj, ać ja pobruczę, a ty poczywaj” – podobno tłumaczy się to „pozwól, abym ja mełł, a ty odpocznij” . Według podania występującego w XIII wieku w okolicach klasztoru w Henrykowie na Dolnym Śląsku, autorem tych słów miał być Boguchwał, Czech z pochodzenia, któremu książę Bolesław Wysoki u schyłku XII wieku nadał ziemie w okolicach późniejszej wsi Brukalice. Podsumować można to jednym zdaniem – zapamiętano go, bo chciał pomóc żonie.

Zaloguj się, aby rozwiązać dyktando