Rozwiązujesz dyktando:

Hołd ruski

Czy uczyliście się w swoich szkołach na lekcjach historii o bardzo interesującym wydarzeniu, które miało miejsce 29 października W 1611 roku na Krakowskim Przedmieściu? Zgromadziły się tłumy ludzi, byli wśród nich i przedstawiciele szlachty i mieszczan, którzy stali się świadkami pierwszego w dziejach hołdu składanego przez rosyjską władzę. Potężny samodzierżawca Rosji, car Wasyl IV Szujski, ukorzył się przed królem Polski, Zygmuntem III Wazą na Zamku Królewskim. Było to apogeum potęgi i świetności Rzeczpospolitej pod koniec złotego wieku. A na kartach historii zapisało się jako hołd ruski, o którym możemy się teraz uczyć.

Zaloguj się, aby rozwiązać dyktando