Rozwiązujesz dyktando:

Rządy Kazimierza Wielkiego

Następca Władysława Łokietka, jego jedyny syn Kazimierz panujący w latach 1333- 1370 nazywany był ” Wielkim „. Doprowadził do wielu pozytywnych zmian w Polsce. Mówi się o nim, że ” zastał Polskę drewnianą, a zostawił murowaną”.
Państwo, które odziedziczył po ojcu znajdowało się w trudnym położeniu: na południu zagrażały Polsce Czechy, na zachodzie Branderburgia, a na północy Krzyżacy. Przyjazne stosunki państwo polskie utrzymywało jedynie z Węgrami. Sojusz ten umacniał fakt, że siostra Kazimierza była żoną króla węgierskiego. Król Kazimierz starał się unikać walki z kilkoma państwami naraz, dlatego wybrał drogę dyplomacji. Zawierał wiele układów dzięki którym do Polski dołączył 3 ziemie, a król czeski- Jan Luksemburski zrezygnował z walk o polski tron. Niestety, tym samym musiał zrzec się praw do Śląska i wpłacić mu dużą sumę pieniędzy. Mimo tego polityka Kazimierza Wielkiego okazała się skuteczna. W ciągu 37 lat jego panowania powierzchnia Królestwa Polskiego zwiększyła się ponad dwukrotnie. Kazimierz Wielki przeprowadził wiele reform. Aby silniej połączyć polskie ziemie, dążył do ujednolicenia prawa. Na jego polecenie opracowano zbiory przepisów prawnych, które określały sposób funkcjonowania państwa. W celu zwiększenia państwowych dochodów uporządkowano zasady dotyczące wydobywania soli, będącej wówczas bardzo cennym surowcem. Dzięki niemu powstało wiele zamków, ok.100 miast, a wiele z nich zostało otoczone murem obronnym.

Zaloguj się, aby rozwiązać dyktando