Rozwiązujesz dyktando:

system wartosci

Każdy z nas wyróżnia się wyglądem, charakterem, doświadczeniami. Jednak to co nas łączy, a za razem dzieli, to uczucia i sposób postrzegania własnego bytu i świata. Życie naraża nas na przeróżne niebezpieczne pokusy, które często okazują się być zgubne dla nas samych. Los rzuca nam różne drogowskazy. Często oczekiwania względem wyboru drogi okazują się być zupełnie odmienne, czy to w sposobie jej poznawania, rozumowania i realizacji. Jednak cel, który obieramy nie powinien opierać się tylko na naszych, często również wyidealizowanych wartościach. Każdy w swoim życiu ma inne priorytety oraz cele. Dla każdego coś innego będzie ważne i ważniejsze. Niezależnie od wyborów, należy szanować decyzje innych ludzi.

Zaloguj się, aby rozwiązać dyktando