Rozwiązujesz dyktando:

Demokracja według Arystotelesa

Arystoteles określił jako idealne ustroje: monarchię, arystokrację i politeję. Opierają się one na dobru obywateli oraz całego państwa. Demokracja, ustrój pojmowany przez nas jako „najlepszy”, jest według niego tylko wynaturzeniem politei. Choć demokracja nie jest ustrojem doskonałym, według Arystotelesa jej gwarancją jest zasada równości, określająca to, że każdy obywatel jest równy i każdy z nich powinien mieć jednakowy udział w kierowaniu państwem oraz podejmowaniu decyzji. Istnieje wiele rodzajów demokracji, np. taka, w której urzędy są zależne od cenzusu majątkowego lub taka, w której panuje prawo, ale urzędy są dostępne wszystkim obywatelom. Podstawowym filarem demokracji są jednak rządy ludu – bez panującej zasady równości demokracja nie byłaby w stanie istnieć i funkcjonować.

Zaloguj się, aby rozwiązać dyktando