Rozwiązujesz dyktando:

Wpływ rodziny na dziecko

Rodzina jako podstawowe środowisko wychowawcze dziecka ma istotny wpływ na jego rozwój zarówno intelektualny, jak i społeczny, fizyczny oraz proekologiczny. To, w jaki sposób dziecko będzie odnosić się do roślin i zwierząt oraz czy będzie żyło w sposób ekologiczny zależy od rodziny, której praca będzie kontynuowana, bądź naprawiana przez nauczycieli przedszkola czy szkoły. Wychowanie proekologiczne dziecka zaczyna się już od najmłodszych lat. Dziecko jak wiadomo uczy się poprzez naśladownictwo, dlatego rodzice zawsze są wzorem dla dziecka. Musimy pamiętać, że dziecko chętniej będzie naśladować rodziców niż kogoś obcego, ponieważ łączy je z rodziną bardzo silna wieź i łatwiej rodzicom wpłynąć na postawę dziecka niż innym osobom. Na początku życia dziecka, rodzice powinni organizować mu czas w taki sposób, by znalazło się w nim miejsce na kontakt z przyrodą. Ważne są tutaj spacery – nie tylko po parku, ale również po lesie, w którym dziecko może znaleźć różne dary natury, takie jak: liście, owoce, grzyby, żołędzie, orzechy. Warto również zabrać dziecko do zoo, które wzbogaci jego wiedzę na temat zwierząt oraz sposobów opiekowania się nimi.

Zaloguj się, aby rozwiązać dyktando