Rozwiązujesz dyktando:

Skarb Wiślan

Po zwiedzaniu Wawelu, mieliśmy iść na wystawę „ Kraków w chrześcijańskiej Europie X-XIII w”. Mieliśmy zobaczyć odnaleziony w 1979 roku, przy ulicy Kanoniczej 13 Skarb Wiślan. Przeczuwaliśmy, że będziemy patrzeć na jakieś stare monety, może jakieś kielichy lub inne złote i srebrne przedmioty. Jakie było nasze zdumienie, kiedy zobaczyliśmy….siekiery. Jak się okazało Skarb Wiślan, to żelazne płacidła siekiero-podobne, zwane także grzywnami. Skarb liczył 4212 grzywien ważącej 3630 kilogramów. Grzywny produkowali „wiślańscy” hutnicy i kowale, wykorzystując je do handlu z mieszkańcami terenów wchodzących w skład państwa wielkomorawskiego. Stanowiły one surowiec przeznaczony do dalszej przeróbki i miały ogromną wartość materialną, dlatego były wykorzystywane jako miernik wartości i środek pieniężny w wielu transakcjach. Znaleziony skarb odpowiadał wtedy wartości kilku kilogramów złota, a można było kupić za niego pond 300 sztuk dorosłych sztuk bydła. Nie mogliśmy uwierzyć, że te wąskie i długie siekiery z niewielkim otworem na sznur, aby je można było spiąć, były kiedyś środkiem płatniczym.

Zaloguj się, aby rozwiązać dyktando