Karkonoski Park Narodowy

Chcesz się mniej uczyć i więcej rozumieć?
Zamień czytanie na oglądanie!
Kliknij Player materiału wideo na temat: Karkonoski Park Narodowy, kliknij aby zobaczyć materiał i ucz się szybciej!

Wydaje się, że nie ma takiego człowieka, który nie lubiłby otaczać się przyrodą. Natura odznacza się takimi cechami, które działają w sposób kojący na człowieka.Jak człowiek może zagrażać przyrodzie?Natura to zasoby Ziemi, to znaczy ziemia, powietrze i woda wraz ze wszystkimi istotami na nich lub w nich się znajdującymi. Do tych istot należy świat roślinny oraz zwierzęcy. Człowiek w hierarchii przyrodniczej jest położony najwyżej, na samym szczycie. Dlatego ma panować nad przyrodą, gdyż jest istotą przewyższającą rośliny oraz zwierzęta. Czasem jednak ludzie działają nieodpowiedzialnie. Ich działanie, zamiast być działaniem proekologicznym, staje się działaniem niszczycielskim. Przykładem może być choćby nielegalna wycinka drzew. Często się o tym słyszy w obecnych czasach, ale nie jest to jedyny problem. Dużo się teraz słyszy o zakładaniu tak zwanych fotopułapek, mających na celu złapanie na gorącym uczynku m.in. nielegalnych kłusowników. Niestety, zdarzają się przypadki, że człowiek próbuje złapać dziką zwierzynę w zastawione wnęki. Odbywa się to wbrew wszelkim przepisom prawnym, ale też moralnym. Fotopułapki mają również pomagać namierzyć osoby wyrzucające odpady w kompleksach leśnych. To powoduje duże zagrożenie dla zwierząt mieszkających w lesie. Wyrzucone plastikowe reklamówki mogą być przyczyną uduszenia się zwierząt. Ludzie niestety często nie umieją zachować się w lesie. Przyroda wymaga specjalnego traktowania i specjalnego zachowania się wobec niej. Człowiek jednak woli deptać dziką roślinność, zarówno w lesie, jak i na pozostałych obszarach cennych przyrodniczo. Las oraz inne dzikie powierzchnie to dom dla zwierząt oraz ptaków. Każda, nawet najmniejsza, ingerencja ludzi w ich środowisko wywołuje u nich stres. A przecież każdy chce się czuć bezpiecznie w domu. Degradacja roślin, także rzadkich albo endemicznych, to szkoda, którą człowiek wyrządza także samemu sobie. Człowiek bez natury nie może funkcjonować, a gdy ją zniszczymy, prawdopodobnie już nigdy nie będzie możliwości naprawy tego.Jak ochronić przyrodę?Aby zapobiec tym destrukcyjnym działaniom, zdecydowano o ustanowieniu prawych form ochrony przyrody terenów cennych przyrodniczo. Ochrona przyrody to działalność mająca na celu zachowanie albo restytuowanie bardzo cennych oraz rzadkich zasobów Matki Natury.Przyroda musi podlegać ochronie po to, aby nadal istniała niezwykła różnorodność regionów oraz obiektów. Mając na uwadze sytuację ich zagrożenia albo specyficzne położenie, ochrona przyrody jest naprawdę potrzebna. Niestosowanie norm prawnych, także tych dotyczących ochrony przyrody, zagrożone jest karą. Należy jednak podkreślić, że chronienie natury – czy to roślin, czy zwierząt – zależy przede wszystkim od poziomu wrażliwości oraz świadomości przyrodniczej całego społeczeństwa i każdego z nas osobno.Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 roku definiuje, że formami ochrony przyrody w Polsce są:- ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów,
– park narodowy,
– rezerwat przyrody,
– park krajobrazowy,
– obszar Natura 2000,
– obszar chronionego krajobrazu,
– pomnik przyrody,
– stanowisko dokumentacyjne,
– użytek ekologiczny,
– zespół przyrodniczo‑krajobrazowy.Jedną z najpopularniejszych form ochrony przyrody zarówno w Polsce, jak i na świecie jest park narodowy. Jest także jedną z najbardziej znanych form ochrony przyrody w kraju i na świecie. Jaki teren możemy nazwać parkiem narodowym?Co to jest park narodowy?Parkiem narodowym możemy nazwać region chroniony, na obszarze którego zlokalizowane są cenne walory przyrodnicze. Obszar parku narodowego wynosi ponad 1 tysiąc hektarów. Parki narodowe powstają głównie w tym celu, by zachować istnienie bioróżnorodności. Na terenie parku narodowego rosną rośliny i grzyby, a także mieszkają zwierzęta, będące rzadkimi okazami, które zagrożone są wymarciem. Swoje miejsce mogą tu również znaleźć wyjątkowe, malownicze twory tak zwanej przyrody nieożywionej. Całokształt tych czynników i warunków skutkuje tym, że park narodowy odznacza się nie tylko walorami krajobrazowymi, lecz również naukowymi czy kulturowymi i społecznymi. Na terenach parku prowadzi się specjalne badania, umożliwiające zbadanie tego, jak funkcjonuje naturalny ekosystem w warunkach niemalże bez wpływu człowieka. Park narodowy posiada także swoją otulinę. Czym jest otulina? Otóż otulina parku narodowego to specjalnie wydzielony pas wokół parku, który nie jest już obszarem ochrony przyrody. Otulina parku narodowego dba o to, by czynniki pochodzące z zewnątrz w znaczący sposób nie wpływały na środowisko parku. Tymi czynnikami mogą być fabryki, znajdujące się w pobliżu miasta lub pobliskie drogi.W Polsce utworzono 23 parki narodowe. Ostatnim z nich, a więc najmłodszym, jest park Ujście Warty, który powstał w 2001 roku. W Polsce parki narodowe położone są w poniższych regionach:- w pasie pobrzeży – 2;
– w pasie pojezierzy – 5;
– na Nizinach Środkowopolskich – 5;
– na wyżynach – 3;
– na terenach górskich – 8.Należy zaznaczyć, że ogólnie na Ziemi istnieje ponad 7 tysięcy parków narodowych.Ich całkowita powierzchnia wynosi więcej niż 1 milion kilometrów kwadratowych. Parkiem utworzonym najwcześniej, a więc najstarszym, jest Park Narodowy Yellowstone, położony w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej.W tym opracowaniu skupimy się na opisie Karkonoskiego Parku Narodowego.Karkonoski Park NarodowyKarkonoski Park Narodowy jest jednym z 23 parków narodowych w Polsce. Jego powstanie datuje się na 1959 rok. Powstał jako fragment rezerwatu, który został założony po zakończeniu II wojny światowej. Jego obszar w 2016 roku powiększono o kolejne 371 hektarów i dlatego całkowity obszar Karkonoskiego Parku Narodowego wynosi obecnie 5 951 hektarów. Karkonoski Park Narodowy, jak sama nazwa wskazuje, leży w Karkonoszach w województwie dolnośląskim. Graniczy z Republiką Czeską. Swym zasięgiem obejmuje sześć gmin: Szklarska Poręba, Piechowice oraz Jelenia Góra i Podgórzyn, a także Karpacz i Kowary. Na terenie Karkonoskiego Parku Narodowego zlokalizowany jest Główny Grzbiet Karkonoszy od zachodnich stoków Mumlawskiego Wierchu na zachodniej stronie aż po Przełęcz Okraj po stronie wschodniej. Na obszarze Parku leży również enklawa Wodospadu Szklarki. To, że akurat na tym terenie postanowiono utworzyć park narodowy, nie jest rzeczą zaskakującą. Już w XIX wieku zdano sobie sprawę z konieczności podjęcia odpowiednich decyzji dotyczących ochrony niezwykłych gatunków roślin oraz zwierząt, których było coraz mniej i których zasoby w sposób wyraźny zmniejszały się. Walory przyrodnicze gór Karkonoszy – do których zaliczamy ich budowę geologiczną, świetnie zachowane i widoczne formy polodowcowego ukształtowania terenu czy bogactwo świata roślinnego oraz zwierzęcego – zadecydowały o tym, że już w 1910 roku utworzono w Karkonoszach stanowisko komisarza ochrony przyrody. Nast�

Sprawdź również:

Dodaj komentarz jako pierwszy!