Baner-og-lny-306x810-1-min

Krajobraz – co to jest krajobraz

Drodzy użytkownicy, dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć, co to jest krajobraz i jakie jego typy wyróżniamy. Jak zapewne pamiętacie z lekcji geografii nie jest to bardzo trudny temat, ale patrząc na nasz kraj, to ten krajobraz jest bardzo bogaty.
Przejdźmy zatem od razu do tematu. Zawsze, gdy nasuwa nam się słowo krajobraz, to myślimy o wyglądzie danego obszaru, który w danej chwili obserwujemy. I brawo, tak właśnie jest. Przyjrzyjmy się zatem, jakie elementy wpływają na krajobraz. Po pierwsze i chyba nawet najważniejsze, to jest to ukształtowanie powierzchni. Aby dokładnie określić ukształtowanie terenu musicie przypomnieć sobie, czym jest wysokość bezwzględna. Tak więc jest to wysokość każdego punktu na Ziemi, która jest mierzona od tak zwanego poziomu morza. Wyróżniamy jeszcze jeden rodzaj wysokości, mianowicie wysokość względna i ją oblicza się mierząc od wybranego miejsca tu dobrym przykładem będzie góra, czyli od podnóża tej góry do jej szczytu. W ukształtowaniu terenu wyróżniamy: niziny, wyżyny, góry, depresje, morza, rzeki oraz jeziora. Po drugie, to kały, które budują podłoże, na przykład: piasek lub granit. Po trzecie wody powierzchniowe, na przykład: rzeki, jeziora, morza, czy też Oceany. Po czwarte: szata roślinna i świat zwierząt, na przykład: łąki, sady, lasy, dziki, niedźwiedzie itp. Po piąte: wszystko to, co stworzył człowiek, na przykład: budynki mieszkalne, różnego rodzaju drogi.
Krajobraz możemy podzielić na naturalny i kulturowy. Naturalnym krajobrazem jest wszystko to, co nie zostało przekształcone przez człowieka. Myślicie, że w Polsce jest wiele takich obszarów? Niestety, ale muszę Was rozczarować, ponieważ w naszym kraju krajobraz taki występuje na bardzo niewielkich obszarach, najczęściej są to najwyższe partie Tatr. Za to krajobraz kulturowy to taki, w którym człowiek odegrał jakąś większą lub mniejszą rolę, ale go przekształcił. Ten rodzaj krajobrazu da się jeszcze podzielić na trzy grupy. Jest to: krajobraz rolniczy, krajobraz przemysłowy oraz krajobraz miejski. W krajobrazie rolniczym najczęściej występują: wsie i pola uprawne, w krajobrazie przemysłowym jest bardzo wiele fabryk, natomiast w krajobrazie miejskim napotykamy gęstą zabudowę i rozbudowaną sieć ulic.
W krajobrazie Polski przeważają tereny nizinne, ale patrząc na całą mapę Polski możemy zobaczyć aż sześć charakterystycznych pasów, a należą do nich:
-pobrzeża, czyli takie tereny, które przylegają do morza i mają kształt lekko falisty,
– pojezierza, czyli takie tereny, gdzie przeważają liczne jeziora oraz wzgórza,
– Niziny Środkowopolskie, czyli takie tereny, których w naszym kraju jest najwięcej, a i teren jest prosty i przeważają na nich równiny,
– Wyżyny Polskie, czyli takie tereny, na których przeważają liczne wzniesienia, które nie przekraczają wysokości 500 metrów nad poziomem morza,
-Kotliny Podkarpackie, czyli takie tereny, gdzie przeważają liczne doliny rzeczne, a ich teren jest płaski,
-góry, czyli tereny, które obejmują Sudety i Karpaty. Znajdują się tam liczne wzniesienia, które oddzielają głębokie doliny.
Chciałabym w tym miejscu opisać Wam jeszcze poszczególne rodzaje krajobrazu na przykładzie naszego kraju. Dlaczego akurat krajobraz Polski? Pewnie tak samo Wy, jak i ja lubicie z rodzicami podróżować. Warto więc moim zdaniem wiedzieć, w jakich częściach kraju, co możemy zobaczyć. Ja na przykład wyjeżdżając na wakacje zawsze dużo czytam o miejscu, gdzie zamierzamy się udać oraz o jego okolicy. Pomaga nam to później zorganizować sobie czas podczas zwiedzania. Zabiorę Was w takim razie teraz na wycieczkę w Polskę. Życzę Wam dobrej zabawy.
Zacznijmy od krajobrazu nadmorskiego Wybrzeża Słowińskiego. Jeśli potraficie korzystać z mapy Polski, to śmiało możecie zauważyć, że wzdłuż Morza Bałtyckiego w północnej części naszego kraju rozciąga się pas pobrzeży. W samym jego środku mamy właśnie Wybrzeże Słowińskie. Krajobraz tego obszaru charakteryzuje się: piaszczystymi plażami, jeziorami przybrzeżnymi oraz równinami nadmorskimi, które są porozdzielane dolinami rzek.
Najważniejszym czynnikiem, który kształtuje krajobraz nadmorski jest oczywiście wiatr, ale również fale morskie i przybrzeżne prądy. Na tym obszarze plaże są dość szerokie i piaszczyste, ponieważ fale wyrzucają na brzeg morza piasek. Te same wiatry wzdłuż wybrzeża tworzą piaszczyste wzniesienia, które usypane są z piasku, czyli wydmy. Ciekawostką jest tutaj fakt, że najwyższe wydmy, które osiągają nawet 40 metrów znajdują się w okolicach jeziora Łebsko, a ponieważ ciągle wieje tam wiatr, to zmieniają swoje położenie co chwilę. W ciągu jednego roku potrafią się przemieścić nawet o 10 metrów. Dzięki temu, że to są największe wydmy w naszym kraju, to zostały one objęte ochroną na terenie Słowiańskiego Parku Narodowego.
Na Wybrzeżu Słowiński, to znaczy na niewielkim jego obszarze występuje wybrzeże wysokie, które również nosi nazwę wybrzeża klifowego. Charakterystyczną cechą takiego wybrzeża są bardzo strome brzegi, które osiągają kilka metrów wysokości. Gdy na morzu panuje sztorm, to fale uderzają w nie z niewyobrażalnie wielką siłą. Wtedy to dochodzi do podcięcia zbocza, które następnie się usuwają i lądują w głąb morza.
Wyżej w mojej pracy pisałam Wam również, że na kształt tego wybrzeża mają wpływ również prądy przybrzeżne. Są to tak zwane ,,strumienie” wody z morza, która płynie wzdłuż wybrzeża. Właśnie w taki sposób powstały jeziora przybrzeżne takie, jak: Jamno i Łebsko.
Następnym miejscem, do którego chciałabym zabrać Was na naszą wycieczkę jest Pojezierze Mazurskie. Często pewnie spotykacie się z takim określeniem, że ktoś jedzie na Mazury. Tak, to właśnie wtedy ta osoba ma na myśli Pojezierze Mazurskie. Znajduje się ono na południe od pojezierzy. Nazwa swoją etymologię zawdzięcza temu, że występuje tam bardzo wiele jezior. Najczęściej jednak jeziora te możemy znaleźć w zachodniej części pasa, która nosi nazwę Pojezierza Pomorskiego, zaś najmniej na Pojezierzu Wielkopolskim. W pasie Pojezierza Mazurskiego znajdują się nasze największe jeziora polskie. Spójrzmy zatem, w jaki sposób powstał pas pojezierzy. Przez wiele tysięcy lat na terenie tym znajdował się lądolód, czyli wielka, rozległa pokrywa lodowa, która miała dużą grubość. W pewnym momencie zaczął on zanikać, pozostawiając po sobie wzniesienia oraz zagłębienia. I to właśnie niektóre te zagłębienia wypełniły się wodą, tworząc jeziora. W pasie Pojezierza Mazurskiego powstał więc obszar, który zwany jest Krainą Wielkich Jezior Mazurskich. Zaliczamy do nich dwa największe jeziora w Polsce, czyli Śniardwy (114 kilometrów kwadratowych) i Mamry (104 kilometry kwadratowe). Oprócz nich znajduje się tam jeszcze wiele innych jezior, które łącznie z tymi dwoma największymi tworzą Szlak Wielkich Jezior Mazurskich.
Udajemy się w kolejne miejsce naszej wycieczki? Zatem zapraszam Was teraz do centralnej części Polski, czyli przenosimy się na Nizinę Mazowiecką. Jest to jedna z największych krain geograficznych naszego kraju, która położona jest w środkowej i we wschodniej części pasa Nizin Środkowopolskich.
Krajobraz tej Niziny był kształtowany przez lądolód tak samo, jak krajobraz Pojezierzy. Różnica jest jednak taka, że na Nizinie Mazowieckiej ten lądolód zaczął szybciej zanikać i poprzez to krajobraz Niziny Mazowieckiej zmianom zaczął ulegać szybciej niż na Pojezierzu Mazurskim. W ten oto sposób wzniesienia się wyrównały, a jeziora zaczęła porastać zieleń i zanikały.
Cechą charakterystyczną krajobrazu Niziny Mazowieckiej jest teren równinny oraz wysoczyzny, czyli taki

Baner-og-lny-306x810-1-min

Sprawdź również:

Dodaj komentarz jako pierwszy!