Ludność Polski

Chcesz się mniej uczyć i więcej rozumieć?
Zamień czytanie na oglądanie!
Kliknij Player materiału wideo na temat: Ludność Polski, kliknij aby zobaczyć materiał i ucz się szybciej!

Podział administracyjny Polski, na 1 stycznia 2021 roku, wygląda następująco: 16 województw, 314 powiatów, 66 miast na prawach powiatu oraz 2 477 gmin, w tym 302 miejskich, 1 523 wiejskich oraz 652 miejsko-wiejskich.
W roku 2021 w Polsce został przeprowadzony Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Taki spis odbywa się w kraju co dziesięć lat i jego znaczenie jest bardzo istotne dla państwa. Wyniki spisu powszechnego pomagają zidentyfikować poziom życia Polaków i jego jakość. Na ich podstawie można zilustrować zmiany, jakie zachodzą w danym społeczeństwie. Dane, których dostarcza, umożliwiają podjęcie odpowiednich decyzji na styku polityki prorodzinnej i socjalnej.
Rok 2021 to wyjątkowy rok, ponieważ to kolejny rok, kiedy na świecie panuje epidemia koronawirusa.
Koronawirus wpłynął na wszystkie wyniki spisu i oddziaływał i nadal oddziałuje na wszystkie aspekty naszego życia. Nie ma takiej dziedziny naszej egzystencji, której nie dotknęłaby epidemia SARS-COV 2, czy to przede wszystkim nasze zdrowie, czy każda gałąź przemysłu, szkolnictwo, mieszkalnictwo i tak dalej.
Na dzień pisania niniejszego wypracowania zostały ogłoszone wstępne wyniki spisu powszechnego z roku 2021. Miało to miejsce 27 stycznia 2021 roku podczas konferencji premiera i prezydenta, inaugurującej III Kongres Demograficzny.
Pierwsze wstępne wyniki nie są zbyt optymistyczne dla społeczeństwa polskiego. Ogólne wnioski są takie, że jest nas mniej i że się starzejemy.
Zaprezentowane wyniki spisu ukazały, że liczba Polaków w 2021 roku wyniosła 38 179,8 tysięcy osób. Ludność Polski w porównaniu z wynikami poprzedniego spisu powszechnego z 2011 roku, zmniejszyła się o 332 000, co stanowi 0,9 procent całości.
Główną przyczyną spadku liczby Polaków to oczywiście pandemia COVID-19. Potocznie mówiąc, pandemia zbiera straszne żniwo, czego skutek możemy zobaczyć w statystykach.
– Zmiany liczby ludności w poszczególnych województwach
W 2021 roku liczba mieszkańców zwiększyła się tylko w dwóch województwach. Było to województwo pomorskie, gdzie przybyło 2 743 osoby – liczba ludności w porównaniu z rokiem 2020 wyniosła 100,1 oraz województwo mazowieckie, gdzie przybyło 1 860 osób, co stanowiło wartość równą 100,0 w odniesieniu do roku 2020. Należy zaznaczyć, że rok 2020 przyniósł zwiększenie liczby Polaków w 4 województwach, natomiast w 14 pozostałych spadek.
W 2021 roku liczba Polaków najbardziej zmniejszyła się w województwie śląskim. Taka sama sytuacja miała miejsce w 2020 roku. W województwie śląskim ubyło 25 305 osób, a liczba ludności stanowiła 99,4 kwoty bazowej z 2020 roku.
Z kolei w województwie świętokrzyskim liczba mieszkańców spadła o 9 335 osób w porównaniu z rokiem 2020 i ludność w roku 2021 stanowiła 99,2 wartości z roku 2020.
Jeśli chodzi o strukturę ludnościową na szczeblu powiatowym, to w 2021 roku liczba mieszkańców Polski zmniejszyła się w 263 powiatach, podczas gdy wzrost zanotowano w 51 powiatach. Liczba osób najbardziej zmniejszyła się w powiecie kłodzkim w województwie dolnośląskim. Nastąpił tu spadek o 1 713 osób. Kolejne duże spadki miały miejsce w następujących powiatach: inowrocławskim w województwie kujawsko-pomorskim, ostrowieckim w województwie świętokrzyskim, nyskim w województwie opolskim. Z kolei największy przyrost liczby mieszkańców odnotowano w powiatach: poznańskim w województwie wielkopolskim – był to przyrost o 7 318 osób, wrocławskim w województwie dolnośląskim – przyrost o 4 937 mieszkańców, a także wołomińskim w województwie mazowieckim – wzrost o 3 109 osób.
W 2021 roku na obszarach miejskich zamieszkiwało 22,8 milionów osób, co stanowi 60 procent całej ludności Polski. Z kolei na terenach wiejskich zamieszkiwało 15,3 milionów ludzi.
W 61 miastach na prawach powiatu nastąpiło zmniejszenie liczby mieszkańców. Tak, jak w roku 2020, tak też w roku 2021, najwięcej osób ubyło z miasta Łodzi, położonego w województwie łódzkim. Następnym z kolei miastem jest Bydgoszcz w województwie kujawsko-pomorskim, a zaraz za Bydgoszczą Szczecin, województwo zachodniopomorskie.
Natomiast najwięcej mieszkańców przybyło w m. st. Warszawie i była to wartość 3 508 osób. Drugie miejsce zajmuje Rzeszów z liczbą 1 655 osób, a trzecie Kraków z wartością 851 osób.
Zmniejszenie się liczby ludności pociąga za sobą dramatyczne skutki, nie tylko na poziomie ogólnokrajowym, lecz przede wszystkim na niwie lokalnej. Jeśli w państwie jest mniej ludzi to oznacza to, że do budżetu kraju mnie jest wpływów z podatków. Skutkuje to zmniejszeniem inwestycji krajowych i przepływów transferowych. Mniej ludzi to mniejsza konsumpcja, a więc problemy w utrzymaniu firm, sklepów i innych tego typu instytucji. Na obszarach, w których społeczeństwo się starzeje, młodzi ludzie nie widzą dla siebie przyszłości. Stąd emigracje, zarówno zagraniczne, jak i migracje wewnętrzne. Taki drenaż młodych ludzi z poszczególnych terenów jest dla tego obszaru wyniszczający i druzgoczący.
– Płeć i piramida wieku
W Polsce, jeśli chodzi o płeć mieszkańców, dominują kobiety. Nie jest to nic zaskakującego, ponieważ dziesięć lat temu wyniki były podobne. 51,5 procent społeczeństwa to kobiety. Pozostała część, a więc 48,5 procent ludności, to płeć męska. Ta niedużo większa liczba kobiet związana jest z faktem, że średnia długość życia kobiet jest dłuższa niż mężczyzn. Populacja kobiet zmniejszyła się o 0,9 procent, to jest o 187,8 tysięcy, a mężczyzn o 0,8 procent, czyli 144,4 tysiąca.
Wstępne dane z Narodowego Spisu Powszechnego z roku 2021 wskazały także na fakt starzenia się społeczeństwa polskiego. Liczba ludzi w tak zwanym w wieku poprodukcyjnym zwiększyła się. Dziesięć lat przerwy pomiędzy spisami powszechnymi przyniosło wzrost liczby mieszkańców w wieku 60-65 lat o 1,8 miliona. Oznacza to, że co piąty Polak ma powyżej 60 lat, a ich udział w społeczeństwie wynosi 21,8 procent. Poprzednio była to wartość 16,9 procent. Spadła natomiast liczna osób w wielu przedprodukcyjnym i produkcyjnym. Grupa pierwsza, to znaczy przedprodukcyjna, obejmuje osoby w wielu 0-17 lat. Jej udział spadł do 18,2 procent. W poprzednim spisie powszechnym jej udział wynosił 18,7 procent. Grupa produkcyjna to osoby w wieku 18-59/64 lat. Udział tej grupy ekonomicznej w strukturze ludnościowej spadł z 64,4 procent w roku 2011 do 60 procent.
– Migracja
Ludność naturalnie migruje. Migracje mogą odbywać się wewnątrz kraju, na przykład ze wsi do miast lub na odwrót. W 2021 roku ze wsi ubyło 4 375 osób. To sytuacja odmienna niż w roku 2020, w którym liczba mieszkańców na wsi wzrosła. Najwięcej mieszkańców straciły tereny wiejskie w województwach lubelskim, świętokrzyskim, a także podkarpackim. Trzeba jednak posiadać cały obraz i całą wiedzę na temat zmian administracyjnych, wprowadzonych od początku roku. Niestety spadek liczby mieszkańców wsi jest związany nie tylko ze zgonami, nie tylko z decyzją o przeprowadzce do miasta, lecz także z taką sytuacją, że wsie zyskują prawa miejskie. To siłą rzeczy powoduje wzrost liczby osób mieszkających w miastach. Z kolei więcej osób zamieszkało w 2021 roku na terenach wiejskich w siedmiu województwach, takich jak: województwo pomorskie, województwo małopolskie, województwo wielkopolskie oraz województwo kujawsko-pomorskie.
Mogą być także migracje poza granice Ojczyzny. Główny Urząd Statystyczny Polski informuje, że w pierwszym półroczu 2021 roku więcej osób przyjechało do Polski niż z niej wyjechało. I tak na przykład na stały pobyt w naszym kraju zdecydowało się 6 500 osób, które wcześniej mieszkały na stałe poza granicami Polski. Z kolei liczba osób, która zde

Sprawdź również:

Dodaj komentarz jako pierwszy!

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Wykryto AdBlocka

Wykryto oprogramowanie od blokowania reklam. Aby korzystać z serwisu, prosimy o wyłączenie go.