Zanieczyszczenie środowiska

Chcesz się mniej uczyć i więcej rozumieć?
Zamień czytanie na oglądanie!
Kliknij Player materiału wideo na temat: Zanieczyszczenie środowiska, kliknij aby zobaczyć materiał i ucz się szybciej!

Zanieczyszczenie środowiska staje się coraz bardziej powszechnym problemem. Jedną z większych przyczyn narastającego kryzysu są ludzie- nasze zapotrzebowanie na różne rzeczy negatywnie wpływa na faunę i florę.
Wycinanie lasów, budowa fabryk, produkcja pojazdów i śmiecenie- wszystko to odbija się na przyrodzie i zdrowiu żywych stworzeń, w tym nas.
Cofnijmy się na chwilę do czasów prehistorii. Właśnie wtedy nasz gatunek zaczynał funkcjonować, a na świecie nie było budynków, aut, elektroniki ani miast. Dopiero zaczynaliśmy swoją edukację, ucząc się polować, korzystać z ognia, wykorzystując tylko to, co nas otaczało. Potrzebowaliśmy wielu tysiącleci, aby odkryć te wszystkie przedmioty i zrobić postęp w medycynie. Niestety, współcześnie przy wytwarzaniu często szkodzimy całej planecie. Nasze otoczenie cierpi również przez lenistwo społeczeństwa, kiedy nawet nie ma się siły, aby oddawać śmieci w miejsca, które są do tego przeznaczone. Wyrzucając reklamówkę na trawę pomyśl, że będzie rozkładać się przez następne kilkaset lat!
→Rodzaje zanieczyszczeń
Pewnie przychodzi Ci kilka na myśl, tym bardziej że o niektórych wspomniałam przed chwilą. Stwarzamy kilka rodzajów zanieczyszczeń:
→zanieczyszczenie powietrza,
→zanieczyszczenie gleby,
→zanieczyszczenie wody,
→skażenie promieniotwórcze,
→zanieczyszczenie krajobrazu,
→zanieczyszczenie światłem,
→zanieczyszczenie hałasem.
Na naszej planecie jest ich siedem, mianowicie zanieczyszczenie światłem i hałasem, zanieczyszczenia gleby, wody, powietrza i krajobrazu oraz skażenie promieniotwórcze. Każdy z nich zasługuje na uwagę, przejdźmy zatem do omówienia każdej z odmian.
→Zanieczyszczenie powietrza
Na zanieczyszczenie powietrza wpływają głównie szkodliwe gazy, które wytwarzają się w fabrykach i innych miejscach przemysłowych podczas produkcji. Jednym z najbardziej szkodliwych oparów jest dwutlenek węgla. W normalnych warunkach stanowi on około 1% składu powietrza. Tę niewielką część dzieli z argonem i gazami szlachetnymi (w większości hel). Kiedy jednak jego procent w powietrzu zwiększa się przez działalność człowieka, staje się niebezpieczny. Dotyczy to również innych, szkodliwych ciał gazowych. Zanieczyszczenia te dzielimy na dwie grupy: naturalne i antropogeniczne. Pierwsze z nich wytwarzają się w sposób naturalny, na przykład z wybuchu wulkanów i jest to rodzaj, który nie stwarza zagrożenia dla planety. Niestety ten drugi bierze się m.in. ze spalin samochodowych lub dymu z kominka domu. Do tego dochodzą fabryki i spalanie ropy naftowej- niestety, otoczenie ciężko znosi nasze funkcjonowanie i kiedy dany obszar jest za bardzo zanieczyszczony, stwarza zagrożenie dla życia.
Rodzaje naturalnego zanieczyszczenia powietrza:
•nieorganiczne, czyli m.in. pyły z wybuchów wulkanów lub gazy, które tworzą się podczas wyładowań atmosferycznych,
•organiczne, czyli m.in. niewielka ilość pyłków roślin, pyły wytwarzające się w czasie pożaru lasu, bakterie.
Rodzaje antropogenicznego zanieczyszczenia powietrza:
•kontrolowane, czyli m.in. zaplanowana produkcja,
•przypadkowe, czyli m.in. burzenie bloków i domów.
Skutki zanieczyszczenia powietrza.
Do tych głównych należą:
•dziura ozonowa, przez którą przepływa szkodliwe promieniowanie UV. Jest ono przyczyną chorób takich jak np. nowotwór skóry, czy zapalenie rogówki i spojówki,
•efekt cieplarniany, spowodowany występowaniem gazów cieplarnianych. Przez to temperatura na świecie stale się podnosi,
•kwaśne deszcze, które powstają w wyniku połączenia się szkodliwych tlenków z opadami atmosferycznymi z deszczem, ewentualnie mgłą i śniegiem (głównie tlenek siarki, wytwarzający się w fabrykach),
•smog, który często pojawia się w dużych i zatłoczonych miastach. Bierze się ze spalin i innych gazów. Obszar, na którym występuje takie zanieczyszczenie, jest objęty specjalnymi obostrzeniami (należy nosić maski przeciwgazowe i zachować szczególne środki ostrożności).
→Zanieczyszczenie gleby
Proces powstawania gleby jest bardziej skomplikowany, niż mogłoby się wydawać. Potrzebujemy jej do produkcji zbóż, warzyw, owoców i innych roślin. Jednak powszechny problem przypomina, że tych żyznych jest niewiele, a na znacznych obszarach występują mało wydajne gleby bielicowe. Zanieczyszczenia gleby dzielimy na 3 rodzaje, mianowicie:
•stałe, czyli tworzywa sztuczne i popioły,
•ciekłe, czyli ścieki, które wraz z wodą przedostają się do gleby,
•gazowe, czyli niekorzystne gazy, które wchłania gleba (mogą występować rozpuszczone w wodzie).
Zanieczyszczenie gleby to innymi słowy, nadmiar danej substancji chemicznej, która w niewłaściwych ilościach wyniszcza glebę i nie pozwala na jej używanie.
Działalność człowieka, która niszczy glebę, dzielimy na kilka rodzajów:
•działalność przemysłowa, m.in. budownictwo i przemysł wydobywczy,
•działalność komunikacyjna m.in. posypywanie dróg solą w trakcie oblodzenia,
•działalność komunalna, m.in. odpady i ścieki,
•działalność rolnicza, m.in. przesadne nawożenie ziemi.
Chorobami, które występują wskutek tego rodzaju zanieczyszczenia, mogą być nowotwór, uszkodzenie nerwów lub mózgu i choroby nerek czy wątroby.
→Zanieczyszczenie wody
Przez zanieczyszczenie wody możemy rozumieć, że jej skład fizykochemiczny jest nieprawidłowy. Powodują to substancje takie jak fosforany i azotany (biorące się z nawozów), toksyczne metale ciężkie, czy też preparaty chroniące rośliny. Często występują one w ściekach i kompostach.
Zanieczyszczenia mikrobiologiczne są najbardziej niebezpieczne. Do wody dostają się bakterie, wirusy, glony… a nawet grzyby! Głównymi czynnikami tego rodzaju zatrucia środowiska są:
•przetrzymywanie odpadów komunalnych w niewskazanych do tego miejscach,
•hodowle zwierząt w pobliżu dopływu wody zdatnej do picia,
•wnikanie ścieków do źródeł wody pitnej.
Rodzaje zanieczyszczeń wód:
•zanieczyszczenia naturalne, które zachodzą dosyć rzadko. Częściami składowymi są tu głównie fluor i arsen. Oba w nadmiernych ilościach są bardzo szkodliwe.
•Zanieczyszczenia sztuczne, które wytwarzane są przez człowieka
Jest jeszcze inny rodzaj podziału zatrucia wody dotyczący rozkładu szkodliwych substancji. Wyróżniamy:
•zanieczyszczenia nierozkładalne- są przeważnie metalami ciężkimi, które nie potrafią się rozłożyć, pozostając w wodzie,
•zanieczyszczenia rozkładalne- pomimo zagrożenia dla zdrowia są rozkładalne i ulegają zjawiskom chemicznym, np. ścieki domowe,
•zanieczyszczenia trwałe- nie przeobrażają się i występują w wodzie przez długi okres, są to między innymi pestycydy.
Szkodliwość tych wszystkich substancji oczywiście odbija się na jakości wody. Jest ona wtedy mętna i zmienia zapach, nie nadaje się do spożycia. Może powodować problemy wewnętrzne u człowieka, podtruwać zwierzęta i niszczyć rośliny. W rzadszych przypadkach niekiedy kończy się to śmiercią u ludzi.
→Skażenie promieniotwórcze
Promieniowanie i przedmioty radioaktywne są bardzo niebezpieczne dla człowieka. Wyniszczają one komórki ciała, często potrafią sprawić wielką krzywdę ludzkości. Skażenie promieniotwórcze występuje najczęściej podczas wybuchów bomb, wypadków w elektrowniach jądrowych, laboratoriach i innych miejscach, w których w jakiś sposób wykorzystuje się promieniowanie. Może powstać również wskutek nieodpowiedniego przechowywania materiałów, które są radioaktywne. Ten typ zanieczyszczenia może występować od kilku dni do kilku lat- jest to zależne od rodzaju pierwiastka i jego trwałości. Kiedy zanieczyszczenia powstają zaraz po danym wypadku, określa się je jako pierwotne. Kiedy są one przeniesione z jednego miejsca w drugie, nazywa się je wtórnymi.
W jaki spos

Sprawdź również:

Dodaj komentarz jako pierwszy!

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Wykryto AdBlocka

Wykryto oprogramowanie od blokowania reklam. Aby korzystać z serwisu, prosimy o wyłączenie go.