Baner-og-lny-306x810-1-min

Populacja świata

POPULACJA ŚWIATA. LUDNOŚĆ ŚWIATA
Szacuje się, że obecnie na kuli ziemskiej żyje 7 miliardów ludzi. Najwięcej ludzi (ponad 60% ogółu) zamieszkuje Azję, Europę około 11% i Afrykę około 14%, Amerykę Północną wraz ze Środkową – 8%, Amerykę Południową – 5,6%, Australię z Oceanią niecałą 0,5%. 90% ludności świata zamieszkuje między 20 a 60° szerokości geograficznej północnej, a więc strefę klimatu, podzwrotnikowego i zwrotnikowego. Na nizinach do 200 m n.p.m. osiedliło się około 60% mieszkańców Ziemi, a także w linii nadbrzeżnej (do 200 km od morza) ponad 50% ludności. Rozmieszczenie ludności jest bardzo nierównomierne. Średnia gęstość zaludnienia Ziemi wynosi 43 os./km, natomiast na poszczególnych kontynentach kształtuje się następująco: Azja 111 os./km², Europa – 32 os./km², Afryka – 23 os./km², Ameryka Północna i Środkowa – 19 os./km². Ameryka Południowa – 18 os./km² oraz Australia i Oceania – 3 os./km². Na różną gęstość zaludnienia mają wpływ warunki środowiskowe (naturalne), przyrodnicze, społecznie i historyczne (największą gęstość zaludnienia mają miejsca skąd wywodzą się cywilizacje starożytne). Ludność na kuli ziemskiej dzieli się na rasy, które wyróżnia się na podstawie cech charakterystycznych.
Afryka
LUDNOŚĆ
W Afryce mieszka około miliarda ludzi, czyli około 14% ludności świata. Średnia gęstość zaludnienia miasta wynosi 23 os/km., ponad 1200 os./km², w dolinie Nilu w Egipcie. Wysoką liczbą zaludnienia wyróżnia się również południowa Nigeria (200-300 os./km) oraz miejsca nad Zatoką Gwinejską, Ruanda i Burundi, rejon Transwalu w RPA i inne. Pustynie: Sahara, Namib i Kalahari oraz rejony wilgotnych włosów lasów Kotliny są bezludne. Najludniejsze kraje Afryki to m.in.: Nigeria (około 155 mln), Egipt (około 75,5 mln), Etiopia (około 77 mln) czy RPA (około 48 mln). Afryka jest najsłabiej zurbanizowanym kontynentem na świecie, ludność miejska stanowi około 35%. Ludność etniczna jest silnie zróżnicowana pod względem etnicznym, religijnym i językowym. Północną część kontynentu zamieszkują Berberowie, Arabowie, różne plemiona i narody etiopskie oraz narody używające języka arabskiego (np. Egipcjanie). Afryka Subsaharyjska (Czarna Afryka) liczy prawie 1500 ludów, czyli grup o tej samej kulturze, zaliczających się do rasy negroidalnej. W Afryce Wschodniej i Południowo-Wschodniej (Tanzania, Kenia, RPA, wyspy Mauritius, Seszele) część części mieszkańców stanowią przybysze z Indii.

Ameryka Południowa
LUDNOŚĆ
Amerykę Południową zamieszkuje ponad 390 mln mieszkańców, tj. około 5,5% ludności świata. Występuje nierównomierne rozmieszczenie ludności. Obszary bezludne znajdują się głównie na Nizinie Amazonki i w Andach Patagońskich. Najgęściej zaludnione są wschodnie obszary. Duże skupiska znajdują się tam na obszarach wysokogórskich (2000 m n.p.m.). Ponad 3/4 ludności mieszka w miastach. Największymi miastami są São Paulo i Rio de Janeiro w Brazylii (z ludnością 10 mln i powyżej), Bogota w Kolumbii, Santiago w Chile, Lima w Peru i Buenos Aires w Argentynie. Paragwaj jest miastem o nieznacznej przewadze wiejskiej. Najsłabiej zurbanizowana jest Gujana, gdzie w miastach żyje niewiele ponad 1/3 społeczeństwa.
Zamieszkujący dziś Amerykę Południową Indianie jedynie w Boliwii i Peru stanowią większość społeczeństwa.

Ameryka Północna
LUDNOŚĆ
Amerykę Północną zamieszkuje 8% ludności świata, ponad 530 mln osób. Pierwotną ludność Ameryki Północnej stanowili Indianie i Eskimosi, których przodkowie przybyli tu z Azji Północnej około 20-50 tys. lat temu. Spośród Ameryki Północnej Indianie stanowią współcześnie tylko w Gwatemali 5% społeczeństw

Baner-og-lny-306x810-1-min

Sprawdź również:

Dodaj komentarz jako pierwszy!