1 Rozbiór Polski przyczyny

Chcesz się mniej uczyć i więcej rozumieć?
Zamień czytanie na oglądanie!
Kliknij Player materiału wideo na temat: 1 Rozbiór Polski przyczyny, kliknij aby zobaczyć materiał i ucz się szybciej!

I rozbiór Polski – przyczyny
Informacje o rozbiorze
Jak wskazuje sama nazwa, był to pierwszy z aż trzech rozbiorów Polski. Miał on miejsce w 1772 roku, gdy na Rzeczpospolitą Obojga Narodów najechały Prusy, Austria i Rosja, jednocześnie dzieląc ją na trzy części między siebie.
Skutkiem rozbioru było to, że Polska wraz z Litwą straciły ponad 211 tys. km² i aż 4,5 miliona ludności podczas walk (większość się poddała, ponieważ wiedzieli, że nie mają szans albo zostali wzięci do niewoli). Po tym rozbiorze nastąpiły jeszcze kolejne dwa, a Polska odzyskała niepodległość dopiero po 123 latach – 11 listopada 1918 roku.
Podział między państwa rozbiorowe:
a) Austria (Józef II Habsburg):
południowa część Polski (bez Krakowa), łącznie ponad 83 tys. km² wraz z 2,7 mln mieszkańców.

b) Prusy (król Fryderyk II):
Warmia i Mazury, Prusy Królewskie, Pomorze Gdańskie (wyłączając Gdańsk i Toruń), łącznie ponad 36 tys. km² wraz z 580 tys. mieszkańców.

c) Rosja (caryca Katarzyna II):
Inflanty Polskie (na północy Polski), wschodnia część Rzeczypospolitej (aż za Dniepr, Druć i Dźwinię), łącznie ponad 92 tys. km² wraz z 1,3 mln mieszkańców.

Przyczyny I rozbioru Polski
Do pierwszego rozbioru Polski przyczyniło się wiele czynników. Niektóre, a zarazem najważniejsze z nich to:
Spóźnione próby reform: wiele razy podejmowano próbę przegłosowania nowych reform, które pomogłyby Polsce się rozwijać zarówno gospodarczo, jak i militarnie. Jednakże wielu szlachciców, magnatów, jak i ludzi, którzy mieli prawo głosu, sprzeciwiało się tym pomysłom z niewiadomych względów i przyczyn. Gdyby reformy te całkowicie weszły w życie, polska gospodarka znacząco by się polepszyła, co mogłoby powstrzymać nie tylko pierwszy, lecz także wszystkie rozbiory Polski, mogłoby wcale do nich nie dojść. W tamtych czasach szlachta sprzeciwiała się reformom, ponieważ miały one na celu m.in. wprowadzenie podatków dla szlachty. Niektórzy byli przeciw, dlatego że byli chciwi lub po prostu chcieli się wyróżniać na tle społeczeństwa (tzn. wyższa klasa nie musi płacić podatków, bo jest lepsza). Pieniądze z podatków natomiast pozwoliłyby na szybszy i lepszy rozwój kraju, jednakże do takiego nie mogło dojść z powodu szlachty.

Rosyjska protekcja: polski książę Stanisław August Poniatowski miał utrudnioną sytuację. Otóż rozpoczęły się dość niekorzystne reformy dla magnatów i szlachty, które w większości król popierał. Skutkiem takiej postawy głowy państwa było to, że większość szlachty się zaczęła po prostu od niego odwracać. Co ciekawe, nawet jego rodzina od niego uciekła. Pozostawiony sam sobie, Poniatowski 24 lutego 1768 roku zawarł trakt przyjaźni z rosyjską ca

Sprawdź również:

Dodaj komentarz jako pierwszy!