Mieszko 1

Chcesz się mniej uczyć i więcej rozumieć?
Zamień czytanie na oglądanie!
Kliknij Player materiału wideo na temat: Mieszko 1, kliknij aby zobaczyć materiał i ucz się szybciej!

Witam Was drodzy użytkownicy. Chciałabym w dniu dzisiejszym przedstawić Wam pierwszego władcę naszego państwa polskiego, którym jest Mieszko I.
Zacznijmy może od początków naszego państwa. Tak więc chciałabym w tym miejscu przypomnieć Wam, że nasze państwo powstało z plemienia Polan jeszcze przed IX wiekiem naszej ery. Niestety o samym powstaniu Polski nie zapisało nam się za dużo wiadomości. Jest jednak jedna kronika, która wymienia nam poprzedników Mieszka I. Pewnie osoby ze szkoły średniej pamiętają doskonale, jak czytali dzieło napisane na początku XII wieku przez Galla Anonima zatytułowane: ,,Kronika polska”. Wielu uczonych uznało informacje zawarte w tej książce za wiarygodne. Pamiętacie dość słynną legendę o Piaście Kołodzieju? Uznaje się, że Piast istniał naprawdę, ale nie była to jego nazwa własna, czyli imię, a raczej funkcja, jaką sprawował, czyli w jego przypadku to, że był zarządcą dworu oraz opiekował się synami książęcymi. Jak to w legendach bywa zawierają one ziarnko prawdy. Spójrzmy w tym miejscu troszeczkę szerzej na legendę, abyśmy dokładnie zrozumieli jej sens. Z lekcji języka polskiego zapewne większość z Was pamięta, ale warto w tym miejscu przypomnieć, że jest to taki gatunek, który opowiada nam o niecodziennych i bardzo dawnych wydarzeniach. Najpopularniejsze legendy powstawały w epoce średniowiecza. Zatem legenda to jest taki utwór, który odnosi się do bardzo dawnych wydarzeń z historii naszego państwa, ale również mogą odnosić się do osób, które dla naszego kraju były bardzo ważne. Z legend naszego państwa o: Piaście Kołodzieju i Królu Popielu można by pokusić się o wysnucie wniosku, że to Piast Kołodziej obalił Króla Popiela i w ten oto sposób stanął na czele naszego państwa polskiego. Uparło się też stwierdzenie ,,rządził Piast”, ponieważ nie pochodził on z rodu księcia i dlatego tak właśnie mówiono. Jego następcą został jego syn Ziemowit (możemy tutaj spotkać się również z inną nazwą, mianowicie: Siemowit), wnuk Leszek (gdzie również niektórzy używają imienia: Lestek), oraz Ziemomysł (Siemomysł). Warto tutaj zaznaczyć od razu, że Siemomysł był ojcem księcia Mieszka I o którym chcę Wam opowiedzieć.
Warto tu jeszcze wspomnieć, skąd wzięła się nazwa naszego państwa, czyli Polska. Historycy podają nam, że nazwa plemienia Polan, które założyło nasze państwo pochodzi od słowa ,,pole”, którego znaczenie pewnie znacie, ale przypomnę, że jest to otwarta przestrzeń. Jak doskonale pamiętacie w X wieku nieb było miast i blokowisk tak jak teraz. Ludzie mieszkali wśród pól. Ich głównym zajęciem było rolnictwo, czyli praca na tych polach. Uprawiali zboże i inne rośliny. To właśnie oni utworzyli nasze państwo, które zostało nazwane Polską od ich plemienia Polan. Nasuwa nam się tutaj wniosek, że nazwę naszego państwa po raz pierwszy użyto w drugiej połowie wieku X, czyli w epoce średniowiecza. Ciekawostką tutaj jest fakt, że najstarszym zapisem, jaki powstał na polskich ziemiach zapiał się na srebrnej monecie, która nazywana jest denarem Chrobrego wykłutej za czasów panowania tego króla Polski.
Przejdźmy zatem do głównego tematu mojej pracy, czyli do naszego pierwszego władcy, którym był Mieszko I. Z zapisów dowiadujemy się, że urodził się on około roku 935. Władzę w naszym kraju objął około roku 960 i podczas całego swojego panowania powiększał on terytorium państwa gnieźnieńskiego. Pewnie zastanawiacie się teraz, dlaczego napisałam państwa gnieźnieńskiego, a nie państwa polskiego. Odpowiedź jest bardzo prosta i pewnie dużo z Was będzie wiedziało, ale w tamtych czasach tak właśnie było nazywane państwo polskie. Mieszko I był zatem pierwszym historycznym władcą Polski. Dążył on do rozbudowy naszego państwa, jak również chciał, aby miało ono większe znaczenie wśród innych państw europejskich. A ponieważ był on poganinem, to znaczy wyznawał politeizm, czyli wiarę w wiele bóstw, to nie był traktowany jak równorzędny władca. Mieszko I postanowił zatem przyjąć chrzest, aby móc wzmocnić swoją pozycję wśród innych państw europejskich.
Mieszko I dążył do przyjęcia sojuszu z sąsiadującymi Czechami oraz do rozbicia przymierza, które zawarły one z wrogami Polan, czyli plemion Wieletów. Mieszko I wziął więc ślub z czeską księżniczką Dobrawą, która była córką czeskiego księcia Bolesława Srogiego. Z tego związku narodził się późniejszy pierwszy król państwa polskiego Bolesław Chrobry. Ślub Mieszka I i księżniczki Dobrawy doprowadził do zawarcia sojuszu pomiędzy państwem polski i Czechami, co w konsekwencji było potwierdzeniem przymierza polsko-czeskiego. Po ślubie Mieszko I w 966 roku został ochrzczony. Dokładne miejsce, gdzie Mieszko I przyjął chrzest nie jest znane. W niektórych publikacjach jako miejsce chrztu podaje się wyspę na Jeziorze Lednickim, która zwie się Ostrów Lednicki, i która jest położona pomiędzy Gnieznem, a Poznaniem, ale bardzo prawdopodobny jest też fakt, iż chrzest odbył się w samym Gnieźnie lub Poznaniu. Ponieważ władca był już chrześcijaninem, to przyszedł czas na szerzenie chrześcijaństwa w jego kraju. W tym celu w roku 958 w Poznaniu zostało założone pierwsze biskupstwo, na którego czele stanął biskup Jordan, który prawdopodobnie był Włochem. Następcą biskupa Jordana był natomiast Niemiec Unger. W całym państwie polskim, w jego głównych grodach zaczęto wznosić kościoły oraz kaplice. Początkowo ludność nie była przekonana do nowej wiary, jaką nasuwał im władca. Z oporem patrzyli na to. Książę Mieszko I wydał więc rozkaz, aby ludność przyjmowała nową wiarę chrześcijańską. Jak dowiadujemy się z kart historycznych ta właśnie ludność jeszcze przez wiele lat oddawała cześć dawnym pogańskim bóstwom w krajach, które były odległe od siedzib książęcych. Jak już zapewne wiecie wydarzenie, którym było przyjęcie chrztu przez Polskę, było bardzo ważne. Podniosło one znaczenie naszego państwa na arenie międzynarodowej. Dzięki temu wydarzeniu udało się zacieśnić więzi z Zachodnim światem i ułatwiło to przyjęcie kultury oraz osiągnięć tamtej części świata. W oczach swoich poddanych książę Mieszko I zyskał większe znaczenie niż przed przyjęciem chrztu. Stosunek Kościoła również się zmienił. Od tej pory zaczął on głosić, że władza Mieszka I pochodzi od Boga. Kościół nauczał również swoich wiernych, że każdy, kto sprzeciwi się panującemu władcy i kto wznieca bunt popełnia bardzo ciężki grzech oraz dodatkowo łamie prawo. Jako że osoby duchowne w państwie polskim należeli do grupy ludzi wykształconych, a trzeba przypomnieć, że w tamtych czasach wykształcenie nie było aż tak popularne, jak teraz, to pomagali oni władcy w rządzeniu jego krajem na przykład: pomagali mu pełniąc funkcje jego doradców, a przede wszystkim jako osoby znające doskonale język łaciński zajmowali się również dyplomacją. Ale czy każdy z Was wie, czym jest dyplomacja? Postaram się to Wam teraz wyjaśnić na przykładzie właśnie tych duchownych. Tak więc ich funkcja polegała na prowadzeniu korespondencji z innymi zagranicznymi dworami, ale także brali oni udział w tak zwanych poselstwach, a w imieniu księcia Mieszka I dogadywali się z władcami innych państw.
Spójrzmy zatem w tym miejscu na to, jakie dla naszego państwa polskiego przyjęcie chrztu miało skutki. Przede wszystkim trzeba to bardzo mocno podkreślić, iż przyczyniło się to do bardzo mocnego rozwoju kultury na ziemiach naszego kraju. Osoby duchowne oprócz głoszenia nauk Jezusa Chrystusa, starali się również służyć całemu społeczeństwu naszego państwa swoją wiedzą i umiejętnościami. W tym celu zakładali oni szkoły, ponieważ jak już wspomniałam wyżej w mojej pracy ludność naszego kraju nie miała wykształcenia, a także pomagali i opiekowali się ludźmi ubogimi, dużą wagę też pr

Sprawdź również:

Dodaj komentarz jako pierwszy!

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Wykryto AdBlocka

Wykryto oprogramowanie od blokowania reklam. Aby korzystać z serwisu, prosimy o wyłączenie go.