2 Wojna Światowa

Chcesz się mniej uczyć i więcej rozumieć?
Zamień czytanie na oglądanie!
Kliknij Player materiału wideo na temat: 2 Wojna Światowa, kliknij aby zobaczyć materiał i ucz się szybciej!

II wojna światowa
II wojna światowa to była największa wojna. Czas trwania wojny jest różny w zależności od obszaru. Trwała ona od 1 września 1939 roku do 8/9 maja 1945 roku w Europie, natomiast do 2 września 1945 roku trwała ona na Dalekim Wschodzie.

PRZYCZYNY II WOJNY ŚWIATOWEJ:
– Jedną z przyczyn II wojny światowej było utworzenie faszyzmu w Europie, czyli prawicowej doktryny politycznej, która nie popierała demokracji parlamentarnej. Opierała się ona głównie na silnym przywództwie, a także na terrorze wprowadzonym w państwie.
– Kolejną przyczyną wybuchu II wojny światowej było objęcie władzy przez Adolfa Hitlera 30 stycznia 1933 roku. Stał się on wtedy kanclerzem Niemiec. Przez jego rządy, doszło do zapoczątkowania rządów Narodowosocjalistycznej Niemieckiej Partii Robotników. Prowadził on także taki styl rządów, że można go posądzać, że ponosił bezpośrednią odpowiedzialność za wybuch II wojny światowej.
– Trzecią już przyczyną II wojny światowej było podpisanie tak zwanego Paktu Antykominternowskiego. Został on zawarty przez Japonię oraz Niemcy 25 listopada 1936 roku, natomiast rok po Japonii dołączyły także Włochy. Celem tego było organizacja działań, które miały odbywać się przeciw tak zwanej Międzynarodówce Komunistycznej.
– Traktat wersalski, który został podpisany 28 czerwca 1919 roku, skończył I wojnę światową, natomiast został on także bezpośrednią przyczyną II wojny światowej, ponieważ postanowienia zapisane w traktacie wersalskim zostały łamane przez Niemcy.

PRZEBIEG II WOJNY ŚWIATOWEJ:
1 września 1939 roku – Doszło do agresji kierowanej w stronę Polski. Mimo że ataki nie wypowiedziały wojny to był aż dwa, które odbyły się na Westerplatte oraz na Wieluń.
3 września 1939 roku – Nastąpiło wypowiedzenie wojny III Rzeszy przez Wielką Brytanię oraz Francję. Nastąpiła także zmiana statusu, jeżeli chodzi o Napaść jakiej dopuściły się Niemcy w stosunku do Polski. Doszło do oficjalnego nazwania konfliktu – wojną światową.
9 września 1939 roku. – Rozpoczęto walkę, którą nazwano ostatecznie bitwą pod Bzurą. Brały w niej udział dwie armie dowodzone przez generała Tadeusza Kutrzebę.
17 września 1939 roku – Doszło do napaści na Polskę, za którą odpowiedzialny był Związek Sowiecki.
28 września 1939 roku – Nastąpiło podpisanie ważnego aktu oraz układu. Akt obejmował kapitulację Warszawy, natomiast układ został zawarty przez Niemcy (Joachim von Ribbentrop) oraz przez ZSRS (Wiaczesław Mołotow). Układ sowiecko-niemiecki był „O granicach i przyjaźni”.
30 września 1939 roku -Władysław Raczkiewicz został prezydentem RP, natomiast urząd premiera objął wtedy generał Władysław Sikorski.
5 października 1939 roku – Zakończenie walk toczących się pod Kockiem (dokładnie odbyło się to w nocy z 5 na 6 października).
22 listopada 1939 roku – Zmiana miejsca Rządu RP, który stacjonował w Paryżu a został przeniesiony do Angers, czyli innego miasta położonego we Francji.
30 listopada 1939 roku – Można było dostrzec agresję, która dotknęła Finlandię ze strony Związku Sowieckiego.
5 marca 1940 roku – Była to krwawa decyzja dla Polaków, gdyż to wtedy zaakceptowano uchwałę, która wydała pozwolenie na rozstrzelanie jeńców wojennych pochodzących z polski, którzy przebywali wtedy na terenach sowieckich obozów w: Kozielsku, Ostaszkowie, Starobielsku oraz więźniów, którzy byli przetrzymywani przez Ludowy Komisariat Spraw Wewnętrznych we wschodnich województwach Rzeczypospolitej.
12 marca 1940 roku – Podpisano traktat, na mocy którego była możliwość, aby zakończyć wojnę sowiecko – fińską.
8 kwietnia 1940 roku – Podczas gdy przygotowywano się do Ataku na Norwegię, zatopiony został u wybrzeży Norwegii niemiecki statek, dzięki udziałowi norweskiego okrętu podwodnego.
9 kwietnia 1940 roku – Doszło do zaatakowania Norwegii, a także Danii, przez Niemcy.
10 maja 1940 roku – Nadeszła większa ilość ataków ze strony Niemiec. Zaatakowały one Luksemburg, Holandię, a także Belgię. W tym czasie Winston Churchill objął władzę nad rządem jedności narodowej w Wielkiej Brytanii.
19 maja 1940 roku – Doszło do zmiany dowódcy francuskich sił zbrojnych, a także do zajęcia przez Niemców francuskiego miasta Amiens.
10 czerwca 1940 roku – Wielkiej Brytanii oraz Francji została wypowiedziana wojna ze strony Włoch.
14 czerwca 1940 roku – Paryż został zajęty przez wojska niemieckie, które wkroczyły na ten teren.
15 czerwca 1940 roku – Armia Czerwona, czyli siły Rosji Radzieckiej wstąpiły na teren Wilna oraz Kowna.
16 czerwca 1940 roku – Armia Czerwona wmaszerowała na kolejne terytoria: Tallina oraz Rygi. Doszło także do tego, że Philippe Pétain został premierem rządu francuskiego, który już następnego dnia wydał prośbę o to aby Niemcy zawiesiły broń.
22 czerwca 1940 roku – Doszło do kapitulacji Francji, czyli do poddania na określonych w umowie warunkach wobec Niemiec.
24 czerwca 1940 roku – Doszło do kapitulacji Francji, ponieważ poddali się oni na warunkach umowy przez wzgląd na Włochy.
3 lipca 1940 roku – Do ZSRS została przyłączona Litwa.
1 sierpnia 1940 roku – Doszło do zwiększenia liczby ataków, które były wymierzone w stronę Wielkiej Brytanii, przez to, że Adolf Hitler wydał taki rozkaz.
8 sierpnia 1940 roku – Rozpoczęcie bitwy o Anglię, która trwała aż do 31 października 1940 roku. Wiązała się ona z dużą ilością ataków lotniczych, które zostały wymierzone w kierunku Anglii.
27 września 1940 roku – Podpisanie paktu trójstronnego. Dzięki temu Japonia mogła ustanowić własny program refom społeczno – ekonomicznych, bez sprzeciwu ze strony Niemiec oraz Włoch w Azji, natomiast Niemcy i Włochy miały możliwość posiadać swoje zmiany społeczno – gospodarcze na terenie Europy, a Japonia nie mogła się przeciwstawić.
17 grudnia 1940 roku – Rozpoczęto plan Barbarossa. Miał on na myśli wojnę ze Związkiem Sowieckim. Na cały plan zgodził się, podpisałAdolf Hitler.
11 lutego 1941 roku – W tym czasie jedne z pierwszych oddziałów niemieckich sił zbrojnych wylądowały na terenie Afryki Północnej.
27 kwietnia 1941 roku – Tego dnia podpisany został pakt o nieagresji ze strony Sowietów oraz Japonii (sowiecko – japoński).
10 maja 1941 roku – Adolf Hitler miał swojego zastępcę, który uciekł tego dnia do Wielkiej Brytanii.
30 lipca 1941 roku – Tego dnia w Londynie odbyło się ważne wydarzenie dla polski, ponieważ generał Władysław Sikorski, podjął decyzję o podpisaniu z Iwanem Majskim (ambasadorem ZSRS) układ polsko – sowiecki. Miał on na celu podjęcie drużynowej walki skierowanej w stronę III Rzeszy.
Z 14 na 15 sierpnia 1941 roku – W nocy odbył się tłumny nalot bombowców ze strony brytyjskiej na Niemcy.
6 grudnia 1941 roku – Tego dnia nastąpiło wypowiedzenie wojny Rumunii, Węgrom, a także Finlandii przez Wielką Brytanię.
7 grudnia 1941 roku – Nastąpił nalot przeprowadzony przez Japonię, na bazy lotnictwa oraz floty, należące do Stanów Zjednoczonych. Miał on miejsce w Pearl Harbor mieszczącym się na Hawajach.
8 grudnia 1941 roku – Nastąpiło wypowiedzenie wojny Wielkiej Brytanii, Stanom Zjednoczonym, Kanadzie oraz Australii przez Japonię.
11 grudnia 1941 roku – Stany Zjednoczone otrzymały wypowiedzenie wojny ze strony Włoch oraz Niemiec.
1 stycznia 1942 roku – To właśnie tego dnia została podpisana Deklaracja Narodów Zjednoczonych. Miało to miejsce w Waszyngtonie. Uczestniczyło w tym łącznie aż 26 państw. Celem deklaracji było między innymi: rozwinięcie współpracy między państwami, a także zapewnienie bezpieczeństwa.
20 stycznia 1942 roku – Przedstawiono plan, który ostatecznie doszedł do skutku. Opierał się on na „ostatecznym rozwi

Sprawdź również:

Dodaj komentarz jako pierwszy!