20-lecie międzywojenne

Chcesz się mniej uczyć i więcej rozumieć?
Zamień czytanie na oglądanie!
Kliknij Player materiału wideo na temat: 20-lecie międzywojenne, kliknij aby zobaczyć materiał i ucz się szybciej!

20-lecie międzywojenne
Okres 20-lecia międzywojennego trwał od zakończenia I wojny światowej, czyli od 1918 roku do wybuchu II wojny światowej w 1939 roku. Okres ten trwał dwadzieścia jeden lat.
I wojna światowa zmieniła ludzi, po tym, co przeżyli nie byli w stanie żyć tak jak kiedyś. Odbiło się to trwale na psychice zarówno dzieci, jak i osób dorosłych. Wszystkiego tego, co widzieli i doświadczyli w tamtym czasie nie jesteśmy sobie w stanie wyobrazić. Problemy psychologiczne ciągnęły się za nimi latami i dotykały też inne pokolenia.

20-lecie międzywojenne dzieliło się na dwa okresy:
1) okres jasny (trwający w latach 1918-1928) – ludzie w tym czasie cieszyli się po odzyskaniu niepodległości, optymistycznie patrzyli na to, że zakończyła się I wojna światowa i radowali, że ten ciężki czas już za nimi).
2) okres ciemny (trwający w latach 1928-1939) – Podczas tego okresu byli kompletnym przeciwieństwem tego, co okazywali podczas okresu jasnego. Negatywnie patrzyli na to co ich otacza, nie potrafili dalej czerpać radości z zakończenia I wojny światowej, gdyż patrząc w przyszłość widzieli już II wojnę światową).

Podczas trwającego 20-lecia między wojennego ludzie się rozwijali, nauka szła do przodu. Rozpoczynano nowe badania nad tym, co dotychczas nie było w pełni poznane. To właśnie wtedy człowiek zaczął interesować się psychologią (naukami psychologicznymi). Badania prowadzono pod kątem ludzkiego zachowania. Dzięki temu po przeprowadzonych badaniach, stwierdzono, że człowieka można kształtować dowolnie, gdyż opiera się on na wyuczonych zrachowaniach, reakcjach na określone sytuacje. Badacze doszli wtedy także do wniosku, że ludzka psychika składa się z trzech warstw, takich jak:
1) ego – warstwa pierwsza, która jest kierowana przez świat zewnętrzny
2) id – warstwa, która była odpowiedzialna za popędy oraz pożądania
3) superego – wyobraźnia, dzięki ciągle rozwijającej się kulturze
Odkryto wtedy także teorię względnością Einsteina, która dotyczyła grawitacji.

W tym czasie zwiększono także rolę kobiet, między innymi na mocy dekretu uzyskały prawo do głosowania. Kobieta będąca po ślubie nie musiała już mieszkać z mężem, a gdy jej mąż zaginął to przejmowała majątek, natomiast gdy nie zapewniał rodzinie godnych warunków do życia, miała już prawo pójść do sądu i domagać się jakiejś części majątku.

W okresie międzywojennym nastąpił znaczny wzrost rozwoju technicznego, dzięki czemu nastąpił wzrost gospodarczy. Gospodarki wielu państw dostawały pieniądze, które w tamtym okresie były im bardzo potrzebne. Mimo pozytywnego rozpoczęcia już od 1928 roku zaczęły pojawiać się problemy gospodarcze, następnie kryzysy

Sprawdź również:

Dodaj komentarz jako pierwszy!