Alfred Dreyfus

Chcesz się mniej uczyć i więcej rozumieć?
Zamień czytanie na oglądanie!
Kliknij Player materiału wideo na temat: Alfred Dreyfus, kliknij aby zobaczyć materiał i ucz się szybciej!

Alfred Dreyfus
Urodził się 9 października 1859 roku w Miluzie we Francji. Zmarł 12 lipca 1935 roku w Paryżu.
Był żydowskiego pochodzenia.
Francuski oficer, który został niesłusznie oskarżony i skazany za zdradzę państwa. Był bohaterem tzw. Afery Dreyfusa, czyli politycznego skandalu pod koniec XIX wieku, który był początkiem kryzysu społecznego i politycznego. Niesprawiedliwy wyrok i rehabilitacja sprawiły, że we Francji przez 10 lat trwał spór nacechowany emocjami i sumieniem społeczeństwa francuskiego.
Alfred przyszedł na świat w Alzacji, a dokładnie w Miluzie. Był jednym z dziewięciorga dzieci Jeannette i Raphaela Dreyfusa, który był zamożnym producentem tkanin.
W chwili, gdy wybuchła wojna francusko-pruska chłopiec miał 10 lat. Po aneksji Lotaryngii i Alzacji jego rodzina po zakończonej wojnie przeniosła się do Paryża.
W wieku 18 lat w 1877 roku rozpoczął naukę w bardzo elitarnej szkole wojskowej Ecole polytechnique w Paryżu. W trakcie nauki odbył szkolenie wojskowe, a jednocześnie zdobył wykształcenie z dziedziny nauk ścisłych.
Studia udało mu się ukończyć już w 1880 roku, a od razu po tym podjął służbę jako podporucznik we francuskiej armii.
W latach 1880-1882 chodził w Fontainebleasu do szkoły artyleryjskiej. Tam też zdobył wykształcenie jako oficer artylerii. Po zakończeni nauki został wtłoczony do 31 pułku artylerii w garnizonie stacjonującym w Le Mans. Został przeniesiony do baterii artyleryjskiej w 1885 roku. Został awansowany na porucznika.
W 1889 roku dostał awans na kapitana.
18 kwietnia 1891 roku ożenił się z 20-letnią Lucie Eugenie Hadamard. Razem doczekali się dwójki dzieci: Pierre’a, urodzonego w 1891 roku, jak i Jeanne, która urodziła się w 1893 roku.
W kilka dni p ślubie został przyjęty do uczelni wojskowej Ecole specjale militaire de Saint-Cyr. Ukończył ją dwa lata później z wyróżnieniem.
Jako jedyny żydowski oficer został wyznaczony na stażystę do pracy w sztabie sztabu Generalnego Armii Francuskiej.
W 1892 roku razem z żydowskim porucznikiem Picardem zostali nisko ocenieni na egzaminie Kolegium Wiosennego, ze względu na swoje pochodzenie. Wspólnie złożyli protest do generała Lebelina de Dionne, który był dyrektorem placówki. Ich starania na nic się zdały, generał nic z tą sprawą nie zrobił.
W 1894 roku, dokładnie 15 października, dokonano aresztowania Alfreda pod zarzutem zdrady na rzecz Niemiec. Dowodem miało być rękopis pisma, które zostało skierowane do ambasady niemieckiej. Mężczyzna został skazany na dożywotnią karę w obozie na Wyspie Diabelskiej w Ameryce Południow

Sprawdź również:

Dodaj komentarz jako pierwszy!