Alois Hitler

Chcesz się mniej uczyć i więcej rozumieć?
Zamień czytanie na oglądanie!
Kliknij Player materiału wideo na temat: Alois Hitler, kliknij aby zobaczyć materiał i ucz się szybciej!

Alois Hitler Senior był austriackim urzędnikiem służby celnej. Od roku 1889 był on również ojcem Adolfa Hitlera, który był późniejszym dyktatorem nazistowskich Niemiec.
Alois był synem niezamężnej w momencie porodu Aloisa Marii Schicklgruber. Tożsamość jego biologicznego ojca nie jest również znana. To niepewne pochodzenie Aloisa doprowadziło w późniejszym okresie nawet do stwierdzenia, iż jego trzecia żona mogła być albo pierwszą kuzynką Aloisa, albo jego przyrodnią siostrą. Są to jednak tylko domysły. Niepewne pochodzenie Aloisa oznaczało również, że Adolf Hitler nie mógł udowodnić, kto jest jego dziadkiem. Równocześnie Adolf nie mógł tym samym udowodnić swojego aryjskiego pochodzenia. W 1876 roku Alois przekonał władze, aby uznały jego zmarłego ojczyma Johanna Georga Hiedlera za jego biologicznego ojca. Niewiadomym jest jednak dlaczego władze te zamiast nazwiska Hiedler wpisały Hitler. Powody takiego zapisu są nieznane i można snuć wobec tego jedynie domysły. W tym samym roku Alois zatrudnił Klarę jako służącą. Wówczas zakochał się w niej z wzajemnością. Ich uczucie rozwijało się dziewięć lat. W 1885 roku Alois ożenił się z Klarą. Jednak niektórzy twierdzili, iż Alojzy był strasznie szorstki w stosunku do swojej trzeciej żony i prawie nigdy nie odzywał się do niej w domu słowem. Mówi się również, iż prawdopodobnie Alojzy bił swoje dzieci.
Alois Hitler przyszedł 7 czerwca 1837 roku w Strones koło Döllersheim w Austrii. Był on pierwszym synem Marii Anny Schicklgruber. Warto jednak zaznaczyć, iż był on nieślubnym dzieckiem i nigdy nie poznał prawdziwej tożsamości swojego biologicznego ojca. Tożsamość ta z czasem zaczęła budzić coraz więcej domysłów i wątpliwości. Jednak piętno nieślubnego dziecka odcisnęło mocny ślad na psychice Aloisa. Gdy chłopiec miał pięć lat jego matka wyszła za mąż za Johanna Georgia Hiedlera. Ich małżeństwo nie trwało jednak długo, ponieważ cztery lata później matka Aloisa zmarła. Gdy chłopiec miał 10 lat został wysłany do młodszego brata swojego ojczyma Johanna Nepomuka Hüttlera. Zamieszkał on więc z nim w mieście Spital przy granicy austriackiej. Tam chłopiec uczył się w szkole podstawowej oraz pobierał nauki lekcje szewstwa u miejscowego szewca. Mając 13 lat, w 1850 roku wyjechał do Wiednia jako uczeń szewca. Pracował tam pracował przez około pięć lat do 1855 roku. Wtedy to rząd austriacki ogłosił nabór do służby celnej. Akcja ta skierowana była głównie do rekrutów z obszarów wiejskich. Wtedy to w 1855 roku mając 18 lat Alois wstąpił do straży granicznej austriackiego Ministerstwa Finansów. Zaczął on pracę w służbie celnej. Praca wymagała od Aloisa częstych przeniesień, dlatego też służył on w ró

Sprawdź również:

Dodaj komentarz jako pierwszy!