Amon Göth

Chcesz się mniej uczyć i więcej rozumieć?
Zamień czytanie na oglądanie!
Kliknij Player materiału wideo na temat: Amon Göth, kliknij aby zobaczyć materiał i ucz się szybciej!

Amon Leopold Göth był austriackim funkcjonariuszem SS oraz zbrodniarzem wojennym. W okresie II wojny światowej sprawował on funkcję komendanta obozu koncentracyjnego Kraków-Płaszów w Płaszowie znajdującym się na terenach okupowanej przez Niemców Polski. Był on jego komendantem przez większą część istnienia obozu.
Po zakończeniu II wojny światowej Göth był sądzony przez Najwyższy Trybunał Narodowy w Krakowie. Został on wówczas uznany za winnego osobistego nakazania uwięzienia, torturowania oraz eksterminacji zarówno pojedynczych osób, jak i całych grup ludzi. Został również skazany za zabójstwo. Był to pierwszy tak wydany wyrok w procesie dotyczącym zbrodni wojennych. Źródła podają, iż został on wówczas skazany za „osobiste zabicie, okaleczenie i torturowanie znacznej, choć niezidentyfikowanej liczby osób”. Göth został stracony przez powieszenie niedaleko dawnego terenu obozu w Płaszowie. W 1993 roku powstał film Lista Schindlera. Ekranizacja ta między innymi przedstawia kierowanie przez Götha obozem koncentracyjnym w Płaszowie.
Amon Göth przyszedł na świat 11 grudnia 1908 roku w Wiedniu. Był on synem Berty Schwendt Göth oraz Amona Franza Götha. Uczył on się początkowo szkole powszechnej w Wiedniu. Po jej zakończeniu przez kilka semestrów studiował rolnictwo w Waidhofen an der Thaya. Jednak mając 17 lat porzucił studia i zajął się wówczas radykalnie prawicowymi ideami. W tym samym roku, 1925, Göth wstąpił do miejscowej młodzieżówki Austriackiej Partii Nazistowskiej. Dwa lata później zaś został członkiem Styryjskiej Organizacji Ochrony Domu w Wiedniu i był nim do 1930 roku. Był to radykalny i silny odłam antysemickiej nacjonalistycznej paramilitarnej grupy Heimwehr. W 1930 zrzekł się on członkostwa w młodzieżówce i wstąpił we wrześniu do partii nazistowskiej. Pełne członkostwo w partii otrzymał 31 maja 1931 roku. Był on wówczas uważany za starego bojownika, czyli osobę, która wstąpiła do partii nazistowskiej przed objęciem przez Adolfa Hitlera stanowiska kanclerza Niemiec. Göth rozpoczął pracę w grupie lokalnej partii w Margareten w Wiedniu. W 1930 roku wstąpił on do austriackiego SS. Dwa lata później zaś, po okresie kandydackim został oficjalnie mianowany SS-Mannem. Göth służył w oddziałach SS Truppe Deimel i Sturm Libardi w Wiedniu. W 1933 roku zaś awansował na adiutanta i dowódcę plutonu 52. SS-Standarte. Niedlugo później zaś awansowano go na dowódcę oddziału. W 1937 roku, z powodu różnic ze swoim dowódcą Göth czasowo zrezygnował z działalności w SS i partii nazistowskiej i zamieszkał w Monachium. W kolejnym roku wrócił do Wiednia, gdzie wznowił działalność partyjną. W październiku tego samego roku ożenił się również z Anną Geiger. Mieli oni troje dzieci: Petera, Wernera oraz Ingeborg.
Na początku II wojny światowej Göth został przeniesiony do 1. dywizji SS-Sturmbann. W marcu zaś 1940 roku został wcielony do Wehrmachtu jako sierżant polowy. Od połowy 1941 roku do końca maja 1942 roku służył jako dowódca akcji i urzędnik finansowy na wschodnim Gó

Sprawdź również:

Dodaj komentarz jako pierwszy!