Andegawenowie

Chcesz się mniej uczyć i więcej rozumieć?
Zamień czytanie na oglądanie!
Kliknij Player materiału wideo na temat: Andegawenowie, kliknij aby zobaczyć materiał i ucz się szybciej!

Andegawenowie stanowią boczną linię francuską dynastii Kapetyngów. Dynastia Andegawenów sprawowała władzę m.in. na Sycylii, na Węgrzech, w Albanii a także w Polsce. Karol I Andegaweński, hrabia Andegawenii, czyli krainy położonej nad Dolną Loarą, był założycielem tej dynastii. Wspomniany tutaj Karol był pogrobowym synem króla Francji, Ludwika VIII. Ludwik VIII zapisał Karolowi w testamencie hrabstwa Maine oraz Andegawenię. Karol po zawarciu małżeństwa z Beatrycze, która była w posiadaniu Prowansji oraz Forcalquier, stał się jednym z najpotężniejszych władców Starego Kontynentu.Papież Urban IV, pozostający w konflikcie z Hohenstaufami, zaproponował, by Karol pomógł mu w prowadzeniu działań. Dla Karola była to kolejna okazja, by skutecznie powiększyć stan posiadania. Wykorzystał sytuację, stając się odtąd jedynym władcą na południu Włoch. Założeniem było stworzenie imperium śródziemnomorskiego. Z pewnością plany, które chciał zrealizować Karol, były ambitne – chodziło o to, żeby zdobyć Konstantynopol. W tym celu Andegawenowie stworzyli Królestwo Albanii, ponadto Karol obwołał się księciem Achai i królem Jerozolimy. Nieszpory sycylijskie, które spowodowały, że do władzy na południu Włoch doszli Aragończycy, sprawiły, że Karol nie zrealizował swych jakże ambitnych zamierzeń.Andegawenowie starali się ponadto opanować obszar, który dzisiaj moglibyśmy określić terminem Mitteleuropa. Chodziło o zdobycie wpływów na Węgrzech oraz w Polsce. Sytuacja nie była wcale prosta, bo choć Karol II ożenił się z Marią, córką króla Węgier Stefana V, to jednak dopiero po śmierci ostatniego Arpada, Andrzeja III, Andegaweni mogli sięgnąć po pełnię władzy. Karol Robert był pierwszym z Andegawenów, który został uznany za prawomocnego króla Węgier. Węgrzy bardzo dobrze wspominają rządy tego władcy oraz jego potomka, Ludwika I. Ludwik I sięgnął po władzę także w Polsce – było to po śmierci Kazimierza Wielkiego. Polski historyk zapytany o rządy Ludwika Węgierskiego zawsze odpowie, że był to co najwyżej średni władca. Z kolei Węgrzy zapytani o tę samą postać zawsze podkreślą, że był jednym z najlepszych w ich historii. Nazywany jest tam Ludwikiem Wielkim. Po śmierci władcy Maria Andegaweńska objęła wraz z małżonkiem władzę na Węgrzech, podczas gdy Jadwiga zdobyła władzę w naszym kraju. Trzeba podkreślić, że Jadwiga była królem Polski, a nie królową. Polacy pokochali Jadwigę, która w naszym kraju została obwołana świętą. Jadwiga wyszła za mąż za Jogajłę, który po chrzcie Litwy stał się Jagiełłą i jako pierwszy z dynastii Jagiellonów sięgnął po pełnię władzy w naszym kraju. Był

Sprawdź również:

Dodaj komentarz jako pierwszy!