Aryjczycy

Chcesz się mniej uczyć i więcej rozumieć?
Zamień czytanie na oglądanie!
Kliknij Player materiału wideo na temat: Aryjczycy, kliknij aby zobaczyć materiał i ucz się szybciej!

W historii świata mało jest tak zmanipulowanych pojęć jak 'Aryjczyk’. Mogę powiedzieć, że podobnie ma się sprawa z tym terminem jak 'kułak’ w Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, gdzie pod tym terminem mieściły się też klasy biedniackie i średniozamożni chłopi, jeśli tylko byli niewygodni. W narodowosocjalistycznych Niemczech, Aryjczyk oznaczał klasę uprzywilejowaną. Zasygnalizuję teraz coś bardzo ważnego, Karol Marks mówił o walce klas oraz o walce ras. Bolszewicy skupili się na walce klas, choć też nie do końca, gdyż po procesie lekarzy również uderzono w Żydów, podobnie jak u nas podczas marca’68. Wielu historyków jest zdania, że nazizm był schizmą od komunizmu, zwróćmy uwagę narodowy, jednakże socjalizm. Adolf Hitler w trakcie przemówień mówił, że czytywał Karola Marksa, choć wniosek wysnuł odmienny niż Lenin. Naziści skupili się na walce ras, Adolf Hitler zapewne po nieudanym eksperymencie pod nazwą Bawarska Republika Rad, postanowił przyjąć postawę wrogą wobec Żydów. Badałem ten temat i ciekawe jest, że wcześniej nie odnotowano jego wrogich opinii o Żydach, sprzedawał obrazy, był obecny na pogrzebie Eugene’a Levine.
Do rzeczy, Aryjczycy to przedstawiciele ludów info- irańskich, które zamieszkały w Iranie oraz w Indiach. Aryjczyk tak rozumiany byłby Hindusem, ewentualnie Persem. Adolf Hitler jednak nie posłuchał antropologów i wymyślił koncepcję, w świetle której Aryjczyk jest przedstawicielem ludu indoeuropejskiego. Aryjczycy w świetle wykładni NSDAP to wzorcowo biali. Naziści zdecydowali jednak by Ugrofinów oddzielić od Aryjczyków. W ten sposób, uznano, że Węgrzy oraz Finowie nie należą do Aryjczyków.
Aryjczyk jest rzekomo potomkiem Ariów, czyli praprzodków ludów info-europejskich. W języku starożytnych Hindusów, 'arya’ oznacza szlachetność, jednak byli to głównie pastuszkowie. Ariowie rozprzestrzenili się po całym świecie, poza tym przypisuje im się, że wynaleźli wojnę.
Adolf Hitler miał ciekawe poglądy nt. wiary, uznawał bowiem, że Jezus Chrystus był Aryjczykiem, którego idee wypaczył Szaweł z Tarsu, którego obecnie znamy jako św. Pawła, autora Listów Apostolskich. Fuehrer wyszedł z założenia, że Chrystus nie był Żydem, lecz był wzorcowym Aryjczykiem.
W świetle założeń, które postawił sobie Adolf Hitler, Aryjczyk był kimś wybranym, to była rasa panów. Zwolennicy paranaukowej teorii państwa o nazwie Wielka Lechia stali na stanowisku, że bezpośredni protoplaści nas, czyli Lechici byli najbardziej aryjscy.
W Niemczech po 1933 r., sprawa była prosta, Aryjczyk to był przedstawiciel narodu niemieckiego, p

Sprawdź również:

Dodaj komentarz jako pierwszy!