Bitwa pod Warką

Chcesz się mniej uczyć i więcej rozumieć?
Zamień czytanie na oglądanie!
Kliknij Player materiału wideo na temat: Bitwa pod Warką, kliknij aby zobaczyć materiał i ucz się szybciej!

Bitwa pod Warką

Kiedy tak właściwie odbyła się Bitwa pod Warką?
Odbyła się ona podczas poranka 7 kwietnia 1656 roku, w na terenie Warki znajdującej się na terytorium Mazowsza. Stronami konfliktu była Szwecja oraz Rzeczypospolita Obojga Narodów. Bitwa miała miejsce podczas potopu szwedzkiego, czyli czasu kiedy Rzeczypospolita Obojga Narodów została najechana ze strony Szwecji. Miała ona jednak znaczące znaczenie, ponieważ dla Polaków to była pierwsza wygrana bitwa podczas wcześniej wspomnianego Potopu Szwedzkiego. Wzięły w nim udział wojska rzeczypospolitej Obojga Nardów pod dowództwem Stefana Czarnieckiego oraz Jerzego Sebastiana Lubomirskiego, a także Wojska Szwedzkie pod dowództwem Fryderyka VI Badeńskiego. Podczas bitwy pod Warką pod stronie rzeczypospolitej Obojga Narodów stanęły siły liczące około 6 tysięcy żołnierzy, natomiast po stronie Szwecji siły liczyły około 3 tysięcy żołnierzy, co stanowiło połowę sił rzeczypospolitej.

PRZYCZYNY
Główną przyczyną bitwy pod Warką był mający wtedy miejsce Potop Szwedzki, który był spowodowany między innymi:
1. Chęć posiadania władzy nad Bałtykiem
2. Mająca wtedy miejsce walka o koronę szwedzką
3. Bezpośrednią przyczyną był także najazd na Rzeczypospolitą Obojga Narodów w 1654 roku ze strony Rosji

PRZEBIEG
Bitwa rozpoczęta podczas potopu szwedzkiego. Wojsko pod dowództwem Fryderyka VI Badeńskiego rozpoczęło swoją drogę z Warszawy w celu pomocy Karolowi X Gustawowi. Miał on ciężką sytuację dlatego właśnie wydał rozkaz, aby książę Jan Adolf wysłał mu posiłki. Król Karol X Gustaw znajdował się w tym czasie w ciężkiej sytuacji, ponieważ został on otoczony przez wojsko polsko – litewskie podczas. Odsiecz dla Króla Karola X Gustawa zawierała zarówno rajtarów (jeden z typów kawalerii) jak i dragonów (żołnierze, którzy poruszali się konno, aczkolwiek walczyli pieszo). Mimo dotarcia do Janowca, czyli miejsca, do którego zmierzali, otrzymali rozkaz, aby zawrócić, do miejsca skąd wyruszyli, czyli Warszawy. Decyzję podjęto, ponieważ mimo decyzji podjętej ze strony Stefana Czarnieckiego oraz Jerzego Lubomirskiego, aby pozostawić oddziały chłopskie oraz pospolitego ruszenia i wyruszyć za manewrem wykonanym przez Szwedów. Dowódca Karol X Gustaw zorientował się mimo przykrywki zostawienia części ludzi i kazał wojsku Fryderyka VI Badeńskiego wycofać, ponieważ osiągnął to co chciał i dzięki temu mógł sam wraz ze swoją armią wydostać się z kłopotów. Wycofanie wojska miało przebiegać między innymi przez Warkę oraz Kozienice, ponieważ była to najbezpieczniejsza oraz najkrótsza droga

Sprawdź również:

Dodaj komentarz jako pierwszy!