Bolesław I Chrobry

Chcesz się mniej uczyć i więcej rozumieć?
Zamień czytanie na oglądanie!
Kliknij Player materiału wideo na temat: Bolesław I Chrobry, kliknij aby zobaczyć materiał i ucz się szybciej!

Postacią, która w ostatnim czasie budzi moje szczególne zainteresowanie, jest Bolesław Chrobry – pierwszy Król Polski. Na początku mojej wypowiedzi postaram się przytoczyć najważniejsze fakty z życia tego mądrego oraz wielkiego władcy. Ważne wydarzenia rozgrywające się w dziejach Polski, przypadły na okres panowania Bolesława, którego przydomek oznacza waleczny lub wielki. Według historyków Chrobry był synem władcy Polan – Mieszka I – i przyszedł na świat w 966/967 roku bezpośrednio po przyjęciu przez Polskę chrztu. Został koronowany na Króla w 1025 roku, władzą oraz koroną nie nacieszył się długo, gdyż kilka miesięcy później zmarł. Gwarantem pokoju między Czechami, a Polską było małżeństwo Mieszka z Dobrawą oraz przyjęcie chrześcijaństwa.Dzięki przyjęciu chrztu przez jego ojca, Polska stała się chrześcijańskim narodem, z którym liczyli się inni europejscy władcy oraz sam papież. Na kartach historii pierwsza wzmianka o Bolesławie pojawiła się w 973 roku, kiedy przyszły król miał być gwarantem pokoju zawartego w Kwedliburgu pomiędzy jego ojcem, a Ottonem I. W 984 roku objął rządy nad Małopolską, prawdopodobnie z polecenia księcia czeskiego. Zabezpieczeniem bezpieczeństwa kraju był ślub, który Bolesław zawarł z córką Rydygara, margrabiego Miśni. Niestety Chrobry odprawił swoją żonę po roku. Drugą małżonką została księżniczka węgierska, córka Gejzy, prawdopodobnie w latach 986-989 odprawił węgierkę, z którą doczekał się syna – Bezpryma. Trzecią żoną Bolesława została Emiliada, córka księcia słowiańskiego Dobromira, z którą doczekał się potomka, przyszłego króla Polski – Mieszka II Lamberta. Małżeństwa zawierane przez Bolesława miały na celu pozyskanie sojuszników do walki o władzę nad państwem Polan z przyrodnimi braćmi: Świętopełkiem, Mieszkiem i Lambertem. Mieszko I za czasów swojego życia wydał dokument „Dagome iudex”, w którym pominął Bolesława Chrobrego, z nieznanych przyczyn, jako jego przyszłego dziedzica. Po śmierci ojca Chrobry przejął w kraju pełnię władzy oraz wypędził przyrodnich braci i macochę z państwa. Okres swoich rządów skupił na polityce zagranicznej i poszerzaniu granic państwa. Chrobry chcąc zyskać przychylność papieża podejmował się misji chrystianizacyjnych pogańskich Prusów. W 997 roku rozpoczęła się misja pochodzącego z Czech biskupa Wojciecha z rodu Sławnikowiców. Misja zakończyła się tragicznie, Wojciech zginął śmiercią męczeńską. Żywot przyszłego świętego przedstawiają Drzwi Gnieźnieńskie, znajdujące się w Bazylice w Gnieźnie. Bolesław Chrobry w

Sprawdź również:

Dodaj komentarz jako pierwszy!