Bolesław II Szczodry

Chcesz się mniej uczyć i więcej rozumieć?
Zamień czytanie na oglądanie!
Kliknij Player materiału wideo na temat: Bolesław II Szczodry, kliknij aby zobaczyć materiał i ucz się szybciej!

W ostatnim czasie moją szczególną uwagę wzbudza postać króla Bolesława II Śmiałego zwanego również Szczodrym. Podczas mojej wypowiedzi postaram się przytoczyć najważniejsze fakty oraz wydarzenia z życia tego władcy.
Według kronikarza Galla Anonima Bolesław był walecznym, hojnym oraz odważnym władcą, a także nieumiarkowanym i nazbyt porywczym. Śmiały po śmierci swojego, ojca Kazimierza I Odnowiciela, przejął władzę w wieku osiemnastu lat w kraju, dopiero podźwigniętym z ruin i zmodernizowanym systemem finansowym państwa oraz instytucji kościelnych.Szczodry za czasów swojego panowania chciał dokończyć dzieło swojego ojca, odbudować potęgę państwa oraz powrócić do ideałów Bolesława Chrobrego i sięgnąć po koronę królewską.Według Anonima Bolesław Śmiały był nierozważny i bardzo często działał bez namysłu pod wpływem emocji. Doskonałym przykładem, który potwierdza zdanie Galla Anonima było utracenie Pomorza przez lekkomyślność i upór króla Bolesława. Śmiały zdobywszy Kijów obsadził na tronie dobrego znajomego – Izjasława – natomiast w innej sytuacji upokorzył i poniżył ruskiego władcę. Przedstawione przeze mnie sytuacje oraz wnioski spisane przez kronikarzy i historyków potwierdzają fakt, iż Śmiały był pysznym, zapalczywym i przesadnie dumnym władcą. Największą porażką był konflikt z biskupem krakowskim Stanisławem ze Szczepanowa, którego król kazał zamordować. Wzburzenie po śmierci duchownego doprowadziło do tego, że władca musiał uciekać z kraju i szukać schronienia na Węgrzech, gdzie unosił się próżnością i pychą, a tym samym nie uzyskał przychylności tamtejszego ludu.
Bolesław Szczodry rozpoczął panowanie w sprzyjających warunkach dzięki sojuszom oraz układom swojego zmarłego ojca. Kazimierz Odnowiciel zawarł sojusz z Rusią natomiast w Niemczech panowało zamieszanie wywołane rządami Henryka IV. Bolesław pragnął prowadzić aktywną i niezależną politykę poza granicami Polski. Po dwóch latach od rozpoczęcia panowania wsparł księcia Belę w rywalizacji o władzę z królem Andrzejem. Dzięki podjęciu powyższego działania, Polska poza Rusią zyskała kolejnego sojusznika na Węgrzech w osobie księcia Beli. Po śmierci sojusznika udzielił jego synom schronienia oraz doprowadził do powrotu Gejzy – syna Beli – na Węgierski tron. Szczodry zajmując się polityką zagraniczną, zaniedbał sprawy wewnętrzne w kraju związane m.in. z buntem Pomorzan.
Bolesław Śmiały aktywnie angażował się w politykę Rusinów, gdyż zależało mu na sojuszu z władcą, którego obsadził na ruskim tronie. Podobnie, jak w przypadku Węgrów udzielił schronienia Izjasławowi w Pol

Sprawdź również:

Dodaj komentarz jako pierwszy!