Buchenwald

Chcesz się mniej uczyć i więcej rozumieć?
Zamień czytanie na oglądanie!
Kliknij Player materiału wideo na temat: Buchenwald, kliknij aby zobaczyć materiał i ucz się szybciej!

Buchenwald był nazistowskim obozem koncentracyjnym. Został on założony w lipcu 1937 roku na wzgórzu Ettersberg niedaleko Weimaru w Niemczech. Był on jednym z pierwszych i największych obozów koncentracyjnych w granicach ówczesnych Niemiec. Jego pierwszymi więźniami było wielu komunistów lub osób oskarżonych o komunizm. Więźniowie osadzeni w Buchenwaldzie pochodzili z całej Europy oraz Związku Radzieckiego. Byli tam między innymi Żydzi, Romowie, Polacy oraz inni Słowianie. Przetrzymywano tam chorych psychicznie, a także fizycznie niepełnosprawnych. Byli tam więźniowie polityczni, wolnomularze, jeńcy wojenni, kryminaliści oraz osoby skazane za przestępstwa seksualne. Więźniowie osadzeni tam przede wszystkim pracowali jako niewolnicza siła robocza w miejscowych fabrykach zbrojeniowych. Jednak, mimo iż musieli bardzo ciężko pracować nikt sienie przejmował ich warunkami mieszkalnymi, czy posiłkami. Dlatego też z niedostatecznego wyżywienia oraz złych warunków życia, a także nierzadkich celowych egzekucji z około 280 tysięcy osadzonych tam przez lata więźniów około 57 tysięcy zginęło w Buchenwaldzie. Wszyscy oni przeszli przez ten obóz lub jeden lub więcej z jego 139 podobozów. W kwietniu 1945 roku obóz ten został wyzwolony przez armię Stanów Zjednoczonych. Przez pięć lat od sierpnia 1945 roku obóz ten był wykorzystywany przez sowieckie władze okupacyjne jako obóz internowania. Było tam przetrzymywanych niemal 28,5 tysiąca więźniów, z których ponad 7 tysięcy zmarło. Obecnie pozostałości po obozie koncentracyjnym w Buchenwaldzie służą jako miejsce pamięci oraz stała ekspozycja i muzeum.
Obóz koncentracyjny Buchenwald został założony przez SS na początku lipca 1937 roku. Początkowo miał on nosić Ettersberg. Nazwa ta miał pochodzić od nazwy wzgórza w Turyngii, na którego północnym zboczu powstał obóz. Tę nazwę jednak uznano za nieodpowiednią, ponieważ kojarzyła się z kilkoma ważnymi postaciami kultury niemieckiej. Zaproponowano wówczas nazwę Buchenwald, w nawiązaniu do lasu bukowego znajdującego się nieopodal. Jednakże po oczyszczeniu terenu obozu z drzew pozostał tylko jeden duży dąb na tym terenie. Na bramie głównej wyryto jego motto Jedem das Seine, co w tłumaczeniu na polski oznacza „Dla każdego coś miłego” W interpretacji SS oznaczało to, że „rasa aryjskich panów” ma prawo poniżać i niszczyć więźniów wedle własnego uznania. Co ciekawe jednak bramę zaprojektował jeden z więźniów Buchenwaldu. Obóz ten miał pomieścić około 8 tysięcy więźniów. Założono go w celu zastąpienia kilku mniejs

Sprawdź również:

Dodaj komentarz jako pierwszy!