Carowie Rosji

Chcesz się mniej uczyć i więcej rozumieć?
Zamień czytanie na oglądanie!
Kliknij Player materiału wideo na temat: Carowie Rosji, kliknij aby zobaczyć materiał i ucz się szybciej!

Car to rosyjski tytuł władcy; odpowiednik zachodnioeuropejskiego króla. Tytułem tym po raz pierwszy zaczęto posługiwać się już w 917 roku władcy Bułgarii. Samo miano cara, wzięło się od zruszczenia bizantyjskiego cesarza. Pierwszym carem rosyjskim był Iwan IV Groźny, który przyjął ten tytuł w 1547 roku.
Poszczególni carowie rosyjscy:
Iwan IV Groźny

Urodził się 25 sierpnia 1530 roku. Jego poprzednik zmarł, gdy Iwan miał szesnaście lat. Zapewne w innych państwach powołano by opiekuna młodego władcy, jednak Rosjanie nie postępowali w taki sposób. W 1555 roku przeprowadził gruntowne reformy państwa, usprawniając jego administrację. Jednak, jak dobrze wiadomo, każda zmiana w prawie jednemu da, a drugiemu zabierze. Tymi drugimi byli w tym przypadku bojarzy, którzy musieli się osiedlić na wyznaczonym terenie i byli prześladowani przez swój status możnowładztwa.
W 1552 roku przyłączył do swojego państwa Chanat Kazański. Dwa lata później postąpił tak samo z Chanatem Astrachańskim oraz zmusił inflancką gałąź zakonu krzyżackiego do płacenia trybutu. W 1588 roku ponownie zaatakował Inflanty, zdobywając Dorpat i Narwę, rozpoczynając tym samym wojnę litewsko-rosyjską. W 1559 roku uderzył na Rygę. Na pomoc Litwie ruszyła jednak Polska, której armia pokonała Iwana w bitwie pod Newlem. Udało mu się później zdobyć Połock, gdzie nakazał utopić w Dźwinie wszystkich tamtejszych Żydów. W 1575 roku zajął Salis i Parnawę. Doprowadziło to do wojny z Polską. Wojska rosyjskie zajęły wszystkie zamki w Inflantach oprócz Rygi. Jednak zostały one szybko odzyskane, a Iwan poniósł klęskę w miejscowości Kieś. W 1579 Polacy przejęli inicjatywę i zdobyli twierdzę Połock i Wielkie Łuki. Ostatecznie podpisano 10-letni rozejm w Jamie Zapolskim.
Iwan słynął ze swojego okrucieństwa. W napadzie gniewu zabił swojego syna. Dodatkowo powołał opriczninę, czyli policję. Musiał ją odwołać po siedmiu latach, gdyż dopuszczała się ona licznych rabunków i morderstw.
Zmarł w 1584 roku w czasie rozgrywania partii szachów.
*Fiodor I
Urodził się w 1557 roku. W 1584 roku został carem. Nie grzeszył inteligencją i faktyczne rządy sprawował jego doradca, Borys Godunow. Zmarł w 1598 roku.
*Borys Godunow
Urodził się około 1551 roku. Władzę sprawował od 1584 roku, gdyż car osobiście nie angażował się w politykę. Po jego śmierci został wybrany przez sobór ziemski w Moskwie na cara (w roku 1598). Rządził z tytułem zaledwie siedem lat. Dbał o rozwój kultury i kolonizował dalsze ziemie azjatyckie. Zmarł w 1605 roku.
Okres wielkiej smuty
W 1603 roku pojawił się rzekomy syn Iwana IV Groźnego, Dymitr. Od możnych polskich uzyskał wsparci

Sprawdź również:

Dodaj komentarz jako pierwszy!