Cesarz Franciszek

Chcesz się mniej uczyć i więcej rozumieć?
Zamień czytanie na oglądanie!
Kliknij Player materiału wideo na temat: Cesarz Franciszek, kliknij aby zobaczyć materiał i ucz się szybciej!

Franciszek Józef I był od 2 grudnia 1848 roku aż do momentu swojej śmierci w 1916 roku cesarzem Austrii, królem Węgier, Chorwacji i Czech oraz monarchą pozostałych państw wchodzących w skład Cesarstwa Austro-Węgierskiego. Od 1 maja 1850 roku do 24 sierpnia 1866 roku pełnił także funkcję prezydenta Konfederacji Niemieckiej. Był on najdłużej panującym władcą Austrii i Węgier (panował 68 lat), a także szóstym najdłużej panującym monarchą jakiegokolwiek państwa w historii.
Franciszek Józef przyszedł na świat 18 sierpnia 1830 roku w wiedeńskim pałacu Schönbrunn. Był on najstarszym synem arcyksięcia Franciszka Karola i jego żony księżniczki Zofii Bawarskiej. Franciszek od najmłodszych lat był wychowywany przez matkę na przyszłego cesarza. Kładła ona szczególny nacisk na jego oddanie, odpowiedzialność oraz pracowitość. Ponadto arcyksiążę otrzymał zwyczajowe w owym czasie wykształcenie ogólne. Uczył się między innymi: matematyki, fizyki, historii, czy geografii. Później przedmioty te uzupełniono o prawo oraz nauki polityczne. Bogaty program nauczania Franciszka uzupełniały różne formy wychowania fizycznego. Z okazji trzynastych urodzin chłopiec został mianowany pułkownikiem 3. pułku dragonów. Wtedy też szczególny nacisk w jego szkoleniu położono na wiedzy strategicznej i taktycznej. Od tej pory również wojskowy styl przewodził jego osobistej modzie. Do końca życia Franciszek nosił zwykle mundur oficera wojskowego. W grudniu 1848 roku wuj Franciszka Józefa, cesarz Ferdynand, abdykował z tronu. Abdykował on w ramach planu ministra-prezydenta Feliksa zu Schwarzenberga. Miało to na celu zakończenie rewolucji na Węgrzech. Franciszek Józef wstąpił wówczas na tron Austro-Węgier. Uważany był on w dużej mierze za reakcjonistę. Franciszek I spędził wczesne lata swego panowania sprzeciwiając się przede wszystkim konstytucjonalizmowi w swoich krajach. W wyniku drugiej wojny o niepodległość Włoch trwającej w 1859 roku oraz trzeciej wojny o niepodległość Włoch siedem lat później cesarstwo austriackie zostało zmuszone do zrzeczenia się swoich wpływów w Toskanii. Królestwo Franciszka musiało też odstąpić od większości swoich roszczeń do Lombardii i Wenecji na rzecz Królestwa Sardynii. Po klęsce Austrii w wojnie austriacko-pruskiej Franciszek Józef nie przekazał żadnego terytorium Królestwu Prus. Jednak podpisany 23 sierpnia 1866 roku pokój praski rozstrzygnął kwestię niemiecką na korzyść Prus. Uniemożliwiło to tym samym zjednoczenie Niemiec pod rządami Habsburgów. Franciszek Józef przez cały okres swego panowania był niep

Sprawdź również:

Dodaj komentarz jako pierwszy!