Dobrawa Przemyślidka

Chcesz się mniej uczyć i więcej rozumieć?
Zamień czytanie na oglądanie!
Kliknij Player materiału wideo na temat: Dobrawa Przemyślidka, kliknij aby zobaczyć materiał i ucz się szybciej!

Dobrawa Przemyślidka (Dąbrówka, Dobrawa) przyszła na świat około 930 roku. Miejsce i dzień narodzin nie są znane.
Ojcem panienki był książę Czech, nazywał się Bolesław I Srogi, a jej bratem był Bolesław II Pobożny. O młodości Dobrawy niewiele wiadomo, nie zapisywały się żadne informacje na temat relacji z rodzicami, relacji rodziców, sposobu wychowania, a także nie jest wiadome, czy odebrała odpowiednie wykształcenie. Matka Dobrawy nie jest znana.
Jan Matejko wyobraził sobie Dobrawę jako smukłą i wysoką kobietę o krągłej twarzy, którą otulają pofalowane włosy. Na jej głowie widnieje welonik. Kobiety dłonie są drobne i delikatne, a w nich dzierży godło.
Ojciec kobiety zawarł sojusz z Mieszkiem I, a przypieczętowaniem pokoju miał być ślub władcy Polski z księżniczką. Mieszko miał obowiązek przyjąć chrzest, więc doszło do chrztu Polski w 966 roku. Przedtem mężczyzna był poganinem, posiadał harem, w którym znajdowało się aż siedem kobiet. Władca Polski wypędził wszystkie, gdy doszło do ślubu z córką Bolesława I Srogiego. Chrystianizacja Polski była polityczną zagrywką, nie wynikała z bogobojności mężczyzny. Chrzest spowodował napływ kultury łacińskiej na tereny polskie, a na dworze Mieszka zawitali wykształceni ludzie. Ponadto władca miał pewność, że żaden kraj nie zaatakuje Polski pod pretekstem chrystianizacji. Polska zawiązała pokój z Czechami.
Dobrawa, gdy wyszła za polskiego księcia, liczyła sobie trzydzieści lat, a ponadto w przeszłości była już zamężną kobietą. Wywołało to niemałe zgorszenie poddanych.
Kobieta zmarła w 977 roku pozostawiając po sobie dwoje dzieci – Bolesława I Chrobrego i Świętosławę. Mieszko I po śmierci małżonki wybrał kolejną kandydatkę. W okolicy roku 980 odbyły się zaślubiny pary. Przed ślubem Oda była mniszką w klasztorze św. Wawrzyńca w Kalbe. Aby poślubić Mieszka, musiała porzucić dawne życie. Związek zawarto jedynie dla dobra Polski, władca poprzez związanie się z kobietą zadbał o interesy kraju. Uwolniono niemieckich jeńców, których przetrzymywał książkę Mieszko I po nieudanej wyprawie cesarza Ottona III. Tutaj chodziło jedynie o zawiązanie, a następnie utrwalenie pokoju.
Oda Dytrykówna była córką margrabiego Dytrykta. Para powitała na świecie trzech synów – Mieszka, Świętopełka i Lamberta. Po śmierci władcy wygnano jego małżonkę wraz z dziećmi z ziem polskich, ponieważ Bolesław po objęciu tronu nie życzył sobie widoku jego drugiej rodziny, która jeszcze rościła sobie prawa do tronu.
O życiu księżniczki niewiele wiadomo, nie zachowały się

Sprawdź również:

Dodaj komentarz jako pierwszy!